Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Penseu en el moviment de caminar i relacioneu les edats amb el tipus de moviment.

NúmPreguntaResposta
1

En néixer.

2

Entorn de l’any.

3

Als tres anys.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els nounats tenen les cames i els braços arronsats; això és així perquè presenten…

NúmPregunta
1

hipertonia.

2

hipotonia.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quin nom rep el reflex que fa cloure les mans al nadó quan li posem el dit o un objecte al palmell?

NúmPregunta
1

Reflex de Moro.

2

Reflex de grasping.

3

Reflex de Babinski.

4

Reflex dels punts cardinals.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta. A què fa referència l’estadi del saltador?

NúmPregunta
1

Al moment apropiat per a posar el nen en un parc.

2

Al moment apropiat per a començar la marxa.

3

Al fet que quan el mantenim dempeus arronsi i estiri les cames ràpidament.

4

Al fet que mostri alegria quan l’enlairem.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Als nou mesos, quan gateja, en quin sentit ho fa al començament?

NúmPregunta
1

Endavant.

2

Endarrere.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Què és la marxa de l’ós?

NúmPregunta
1

El primer caminar vacil·lant dels nens i les nenes.

2

Els crits d’alegria que fan quan arriben allà on volen.

3

El gateig arrossegant-se molt pesadament.

4

El gateig ràpid, sense recolzar els genolls a terra.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’exploració de la tercera dimensió que fa l’infant fa referència a…

NúmPregunta
1

posar el dit índex a tots els forats que troba.

2

l’interès pel descobriment de l’espai.

3

l’afecció que té pel cel, les estrelles i la lluna.

4

jugar amb coses molt grans.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

En quin període, aproximadament, pot pujar i baixar les escales donant la mà a un adult?

NúmPregunta
1

Dels 6 als 12 mesos.

2

Dels 12 als 18 mesos.

3

Dels 18 als 24 mesos. * Dels 24 als 36 mesos.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quins dits intervenen en la pinça inferior pròpia del nen de set mesos, quan agafa els objectes?

NúmPregunta
1

Dit gros / dit petit. * Dit gros / dit índex.

2

Dit gros / dit del mig.

Exercici 10

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els reflexos que es van transformant en conductes voluntàries són els reflexos anomenats .

2

El moviment que es fa sense haver de pensar com cal coordinar les parts del cos implicades és un moviment .

3

Als mesos es descobreixen les mans.

4

La prensió voluntària comença als mesos.

5

La manera d’agafar els objectes entre el palmell i els dits rep el nom de .

6

L’infant descobreix els peus als mesos.

7

Als mesos, agafa objectes amb la mà i els deixa anar voluntàriament.

8

Pot seure i mantenir l’equilibri sense necessitat d’apuntalar-se amb les mans als mesos.

9

La pinça superior s’assoleix als mesos.

10

Es pot cordar i descordar els botons de la bata, aproximadament, als anys.

11

Pot pujar i baixar les escales de manera del tot autònoma, sense agafar-se ni a l’adult ni a la barana, als anys.

12

Pot accelerar i frenar el cos en carrera de manera voluntària als anys.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos