Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les vies motores són…

NúmPregunta
1

la via efectora i la via inhibidora.

2

la via piramidal i la via extrapiramidal.

3

la via muscular i la via nerviosa.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En l’evolució motriu del nen, primer aixeca el cap, després el tronc, s’asseu, gateja, camina… Aquest procés segueix la llei de desenvolupament…

NúmPregunta
1

cefalocaudal.

2

proximodistal.

3

dels flexors i extensors.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

El cervell “motor” és en els lòbuls…

NúmPregunta
1

occipitals.

2

temporals.

3

frontals.

4

parietals.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Una lesió en els nuclis grisos pot originar…

NúmPregunta
1

alteració en l’escriptura.

2

dificultats en la memòria.

3

hiperactivitat motriu.

4

alteració de l’articulació en el llenguatge.

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients i contesteu a les preguntes.

NúmPregunta
1

Els fonaments dels moviments generals bàsics s’adquireixen durant els primers anys de vida.

2

L’edat, l’alimentació, les malalties, els factors hereditaris són que afecten el desenvolupament del fetus.

3

Al cervell hi ha dues grans estructures diferenciades per les funcions que fan, que són

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Evolució del desenvolupament motriu