Activitats

Els factors que incideixen en el desenvolupament i la seva incidència

L’objectiu d’aquesta activitat és definir i diferenciar els conceptes fisiològics fonamentals relacionats amb el desenvolupament.

Podeu reflexionar i contestar les següents qüestions:

  • Com descriuríeu els factors de desenvolupament?
  • Podeu explicar els principis del desenvolupament motor? Quina diferència hi ha entre els moviments abans i després del procés de mielinització?

Els pares i els educadors s’han d’ocupar d’una sèrie de factors per a què el nen faci un bon desenvolupament motriu.

  • Quins factors creieu, però que han de tenir en compte?
  • Poseu un exemple d’allò que faríeu per tal d’afavorir algun dels factors que heu mencionat abans.
  • Podeu explicar quina diferència hi ha entre moviments reflexos, voluntaris i automàtics?

El sistema nerviós: òrgans que el formen i funció

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar els diferents òrgans que formen el sistema nerviós i les seves funcions.

El sistema nerviós és el sistema que, juntament amb el sistema muscular i el sistema ossi, intervé en la realització del moviment. Si parlem específicament del sistema nerviós, el podem definir com el sistema que regula tant la vida vegetativa com la vida conscient de relació. Com tot sistema, està format per diferents òrgans que tenen la seva pròpia funció, que és similar, i alhora es complementen.

Empleneu la taula següent:

Nom Localització Funció
Cervell
Escorça cerebral
Lòbuls parietals
Lòbuls frontals
Tàlem
Nuclis grisos
Tronc encefàlic
Cerebel
Medul·la espinal
Via piramidal
Via extrapiramidal

Lleis del desenvolupament motor

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les lleis que regeixen el desenvolupament motor.

Feu un dibuix que expliqui bé les tres lleis del desenvolupament motor. Tot seguit, feu una breu explicació al peu de cada dibuix.

Factors interns del desenvolupament motor

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els factors que determinen el desenvolupament motor.

Feu una recerca de factors interns que puguin determinar el desenvolupament motor i feu un seguiment més aprofundit d’un d’aquests factors i expliqueu-lo.

L'alimentació i desenvolupament motor

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els factors que determinen el desenvolupament motor de l’infant.

Un cop vistos els elements de base que intervenen en qualsevol acte motor, penseu en la importància que té l’alimentació per a un desenvolupament motor òptim.

Confeccioneu un tríptic adreçat als pares d’una llar d’infants en el qual mostreu la importància de l’alimentació en el desenvolupament motor de l’infant des del naixement fins als cinc anys.

Penseu que ho heu de fer de manera que sigui alhora senzill i entenedor, ja que va adreçat a pares que no tenen coneixements sobre el desenvolupament motor.

Percepció i resposta

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les bases neurofisiològiques del desenvolupament motor.

Feu un esquema sobre la manera en què actua el nostre organisme des que rep una percepció fins que dóna la resposta.

La relació entre els diferents òrgans que formen el sistema nerviós

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les bases neurofisiològiques del desenvolupament motor.

El sistema nerviós està format per una sèrie d’estructures que tenen una funció similar -bases neurofisiològiques. Cal, però, determinar com es relacionen aquestes bases neurofisiològiques entre si per portar a terme la funció de comunicar amb rapidesa les estructures del cos humà i controlar les funcions.

Desenvolupeu un mapa conceptual del sistema nerviós.