Annexos

Exemples de projectes d'activitats lúdiques

En aquest annex trobareu exemples pràctics que podeu anar confrontant amb la teoria plantejada en aquesta unitat. D’aquesta manera, coneixereu els fonaments, els elements i les estratègies per a l’elaboració de projectes lúdics tant individuals com col·lectius d’una manera més explícita. També aprendreu a justificar les diferents raons per elaborar projectes amb finalitat lúdica en la nostra societat.

Aquests exemples de projectes estan extrets del web del Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE), que depèn del Ministeri d’Educació i Ciència.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general