Activitats

Projecte d'activitats extraescolars

L’objectiu d’aquesta activitat és ampliar la informació sobre les estratègies d’elaboració de projectes lúdics, i també provar de redactar un projecte fictici adreçat a infants de segon cicle d’educació infantil.

Imagineu que l’AMPA d’una escola us proposa fer-vos càrrec d’una de les activitats extraescolars que ofereix als alumnes del segon cicle d’educació infantil.

Amb l’ajuda de la teoria i confrontant-la amb el document “Exemples de projectes d’activitats lúdiques”, plantegeu un context fictici i desenvolupeu els passos fins a la formulació d’objectius:

  1. Seleccioneu les estratègies metodològiques que considereu més importants.
  2. Seleccioneu els tipus d’activitats que planificaríeu al taller, la distribució al llarg d’un trimestre, el cronograma, etc.
  3. Establiu els indicadors d’avaluació per al taller, en totes les fases del projecte.
  4. Assenyaleu els recursos que necessitaríeu.
  5. Quins serien els aspectes organitzatius, de gestió i de pressupost que caldria tenir en compte?

Des d’aquest enllaç podeu veure diferents exemples de cronogrames:

Exemples de cronogrames a Google

La programació d'unes jornades

L’objectiu de l’activitat és conèixer els diferents aspectes a considerar en la planificació de projectes lúdics.

Suposeu que treballeu en un esplai i heu d’organitzar unes jornades de jocs on heu d’implicar a les famílies dels infants. L’edat dels infants és de 3 a 6 anys.

Feu la planificació de les jornades.

El projecte d'animació

L’objectiu d’aquesta activitat és saber dissenyar un projecte d’animació infantil.

Dissenyeu un projecte d’intervenció d’oci i lleure educatiu, seguint les pautes de la unitat. Podeu triar l’àmbit d’intervenció (educatiu, cultural, social).

Anar a la pàgina anterior:
El projecte lúdic
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació