Annexos

L'accessibilitat tecnològica davant la discapacitat motriu

En el següent document es destaca l’existència d’ajudes tècniques en la interacció amb persones amb discapacitat motriu. Hi trobareu informació sobre les tècniques per adaptar material i maquinari i podreu veure imatges de diferents adaptadors que ajuden a facilitar l’accessibilitat a aquestes persones.

Afavorir l'accessibilitat i l'autonomia de les persones afectades per paràlisi cerebral

L’article “Utilització de les ajudes tècniques per afavorir el joc, la comunicació, l’estudi, el treball i les independències, en el paralític cerebral” és una proposta d’estudi sobre l’accessibilitat als jocs, la comunicació i altres aspectes per afavorir el grau d’autonomia i independència dels discapacitats per paràlisi cerebral. Hi trobareu àmplia informació sobre l’adaptació electromecànica de les joguines.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
El projecte lúdic