Annexos

Opcions d'oci a l'estiu

A l’estiu, els pares que no tenen vacances es plantegen on poden deixar els infants i quines activitats poden fer que els resultin enriquidores. En el document ‘Opcions d’oci a l’estiu’ es parla d’algunes d’aquestes opcions.

Els parcs infantils entretenen els fills i "alliberen" els pares

Aquest article parla del sorgiment dels parcs infantils de joc com a consciència de les condicions de vida de la societat actual i convida a reflexionar sobre les funcions que duen a terme els parcs infantils de joc envers els infants i les seves famílies.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
La ludoteca