Referències

Bibliografia bàsica

Fundació Francesc Ferrer i Guardia; Escola lliure El Sol (1998). L’esplai se’n va de vacances. Barcelona: MLP Edicions.

És un manual molt pràctic per programar unes colònies d’estiu.

Gimeno Sacristán, J. (1992). Teoría de la enseñanza i desarrollo curricular. Madrid: Morata.

Hi trobareu orientacions sobre com programar activitats i projectes a partir de les orientacions curriculars.

Bibliografia complementària

Bassedas, E.; Huguet, T.; Solé, I. (2007). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Barcelona: Graó (“Biblioteca d’Infantil”, 1).

Una guia interessant per a l’organització i planificació de l’acció educativa (activitats, espai, temps, recursos…).

Delgado, J.-F.; Arànega, M. (2008). Els drets i deures dels infants. Barcelona: Edebé.

Interessant per aclarir a l’educador/a els drets i deures dels infants, com establir límits i recursos per treballar-ho.

Escola Lliure El Sol (2007). Les activitats d’estiu a l’esplai i l’escoltisme. Barcelona: MLP Edicions (col·lecció “Quaderns d’Educació Popular”, 6).

S’hi descriuen experiències d’activitats tipus campaments, colònies d’estiu amb infants de diferents edats. Us pot ser útil per programar colònies.

Escola Lliure El Sol (2007). Educar en la llibertat. Manual de formació de monitors i caps. Barcelona: MLP Edicions (col·lecció “Quaderns d’Educació Popular”, 2).

Interessant per conèixer el rol dels monitors. Hi ha aspectes en la seva formació que us poden interessar com educadors/es.

Adreces d'interès

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/

És el web de la Secretaria de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi trobareu la normativa de les activitats de lleure infantils i juvenils.

http://www.guiainfantil.com/

En aquest web trobareu molts recursos educatius per a infants i orientacions sobre molts temes adreçat a pares, mares i educadors: joguines i jocs infantils, articles amb temàtica diversa relacionada amb el món de l’educació.

http://www.consumer.es/educacion/extraescolar/

Si voleu aprofundir en el tema de les activitats extraescolars, aquest enllaç us portarà al web Consumer Eroski, on trobareu diversitat d’articles entorn del tema extraescolar.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual