Activitats

Avaluació horari base

L’objectiu de l’activitat és identificar els requisits perquè un instrument sigui vàlid.

Si volguéssiu saber si l’horari base que heu planificat per a unes colònies d’estiu és adequat, quins aspectes valoraríeu?

Avaluació d’una sortida

L’objectiu de l’activitat és elegir la tècnica més adequada segons la finalitat del registre.

Elaboreu un instrument d’observació que us permeti avaluar una sortida a la natura.

  • Quin procediment d’observació utilitzaríeu?
  • Com sabreu si és fiable?

Avaluació d’un taller

L’objectiu de l’activitat és seleccionar els indicadors d’avaluació de l’activitat.

Voleu valorar el desenvolupament d’un taller.

Indiqueu com faríeu el seguiment i l’avaluació dels infants, de l’activitat i de l’educador.

Instruments d'observació del joc

L’objectiu d’aquesta activitat és que, com a futurs educadors, sapigueu elaborar l’instrument adequat en funció de la informació que voleu obtenir i treure’n conclusions, les quals us han de fer plantejar noves estratègies encaminades a afavorir el desenvolupament dels infants.

Mireu el vídeo de l’escola bressol de Gavà i observeu una sessió de joc.

Feu una graella d’observació amb els aspectes que hi voleu observar.

  1. Definiu què voleu observar.
  2. Completeu la fitxa d’observació que es proposa amb altres ítems en funció del que voleu observar.
  3. Empleneu la graella després de veure el vídeo.
  4. Analitzeu les dades obtingudes.

També podeu fer una anàlisi de la graella d’observació que heu elaborat:

  • Precisió: la graella discrimina les conductes de manera adequada?
  • Validesa: els ítems us han permès constatar el que volíeu observar? Responen als objectius?
  • Fiabilitat: concorden les dades entre diferents observadors?
Anar a la pàgina anterior:
L'avaluació de les activitats lúdiques
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació