Activitats

Sessió informativa sobre activitats extraescolars

L’objectiu de l’activitat és preparar l’organització d’una activitat extraescolar.

L’AMPA d’un centre educatiu us demana que feu una reunió informativa adreçada a les famílies per orientar-les de cara a l’elecció del tipus d’activitats extraescolars més adequades per als seus fills d’acord amb les seves característiques.

Prepareu la reunió conjuntament amb la persona responsable de l’AMPA.

 • Objectius de la reunió.
 • Redacteu la convocatòria a les famílies.
 • Prepareu un arxiu en PowerPoint amb el qual exposareu els continguts de la reunió.
 • Prepareu l’espai.
 • Indiqueu quins recursos utilitzareu per dinamitzar la reunió.
 • Decidiu com fareu l’avaluació de la reunió.

Llegiu l’article “Activitats extraescolars, aprenentatge i diversió al sortir de classe”, us orientarà per preparar el guió dels continguts de la reunió:

Aquest altre document us dóna orientacions sobre com preparar una reunió:

Sortida al Circ

L’objectiu de l’activitat és plasmar en la planificació les fases d’una sortida.

Treballeu com a educadors en una llar d’infants i ha arribat un circ ambulant a la població. Voleu aprofitar l’ocasió per fer una sortida amb els infants de 2 a 3 anys.

Heu de planificar la sortida tenint en compte les tres fases: abans, durant i després de la sortida.

Jocs per a una festa

L’objectiu de l’activitat és adequar la planificació al tipus d’activitat valorant la importància de la participació de les famílies.

Feu una recopilació de 6 jocs que considereu apropiats per fer en una festa a la llar d’infants on hi heu convidat les famílies. Heu de contemplar els tres moments de la festa: inici, desenvolupament i final.

La programació d'una festa infantil

L’objectiu d’aquesta activitat és que us inicieu en la pràctica de la redacció de la programació d’activitats per a infants de segon cicle d’educació infantil.

Suposeu que heu d’organitzar la festa infantil de primavera per a infants de 3 a 6 anys en un centre d’esplai.

Heu d’elaborar els elements següents:

 • Objectius.
 • Desenvolupament de l’activitat.
 • Distribució de l’espai.
 • Disposició dels recursos materials i personals.

Jocs per a la piscina

L’objectiu de l’activitat és planificar i temporitzar activitats lúdiques en funció de l’edat dels infants, l’espai i el nombre de participants.

Esteu en unes colònies d’estiu i la casa de colònies disposa de piscina.

Prepareu una sessió de jocs per fer a la piscina. Al grup hi ha 11 infants d’edats entre 4 a 6 anys.

Planifiqueu la sessió indicant:

 • Els jocs que faríeu
 • Materials
 • Objectius
 • Durada de la sessió.

Taller d’elaboració de joguines

L’objectiu de l’activitat és aprendre a fer joguines adequades a l’edat dels infants.

Heu de muntar un taller de creació de joguines. Indiqueu:

 • Nom de l’activitat.
 • Edat.
 • Objectius.
 • Materials.
 • Pautes per fer les joguines.
 • Avaluació del taller.

Notificació d’activitats d’educació en el lleure

L’objectiu de l’activitat és identificar els requisits legals per a la realització de determinades activitats d’educació en el lleure.

 1. Entreu al web de la Secretaria General de la Joventut. Aneu a Serveis i recursos per als professionals.
 2. Indiqueu quins tràmits s’han de fer per notificar la realització d’unes colònies d’estiu.
 • Com es pot fer la notificació?
 • A qui s’ha de notificar?
 • Amb quina antelació s’ha d’haver fet la notificació?
 • Per què s’ha de notificar aquesta activitat?

Horari base

L’objectiu de l’activitat és temporitzar les activitats d’acord amb les necessitats infantils i el tipus de servei.

Elaboreu l’horari base d’unes colònies d’estiu per a un grup d’infants de 4 a 6 anys.

Aquesta podria ser la proposta per al primer dia. A continuació, empleneu l’horari dels dos dies següents. Heu de mantenir les franges horàries relacionades amb els hàbits.

Hora Dimecres Dijous Divendres
8.00
8.30
9.00 Sortida
9.30 Instal·lació
10.00
10.30 Jocs
12.00 Bany
13.00 Dinar
13.45 Migdiada
15.30 Tallers
16.30 Berenar
17.00 Jocs
19.00. Dutxa
20.00 Sopar
21.00 Vetllada
21.30 Anar a dormir
22.30 Silenci

La programació de jocs per a una colònia urbana

L’objectiu d’aquesta activitat és que intenteu elaborar una proposta d’activitats lúdiques i veieu les qüestions que us haureu de plantejar en programar-les segons els recursos de què disposeu.

Imagineu que aneu a treballar a una colònia urbana i us feu càrrec d’un grup heterogeni de nens d’entre 3 i 6 anys.

 • Seleccioneu tres jocs que els infants podrien fer a l’espai interior en els moments de més calor.
 • Descriviu bé els apartats de la programació que faríeu, especialment els materials i recursos que serien necessaris.
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació