Referències

Bibliografia bàsica

Anguera, M. T. (1991). Manual de prácticas de observación. Madrid: Editorial Trillas.

Aprofundeix en com s’han de realitzar les observacions: aspectes a tenir en compte, instruments, etc.

De Ketele, J. M. (1995). Observar para educar. Madrid: Editorial Visor.

Aprofundeix en el paper de l’educador o educadora com observador en la seva tasca educativa. Àmbits, moments, espais…

Martínez, E. (1983). El juego infantil: Análisis y aplicación escolar. Saragossa: ICE Universidad de Zaragoza.

Us pot ser útil el punt relatiu a la classificació i tipus de jocs. Hi trobareu diverses classificacions dels jocs segons diferents autors. Les podeu prendre com a referent per fer el vostre dossier de jocs.

Guitart, R. (2004). Jugar i divertir-se tothom. Recull de jocs no competitius. Barcelona, Editorial Graó.

Hi ha un ampli recull de jocs per totes les edats. Us pot anar bé per buscar jocs per diferents situacions.

Bibliografia complementària

Trias Llongueres, N. (2008) Jocs rítmics. Barcelona: DINSIC Publicacions musicals.

En aquest primer volum de la col·lecció hi trobareu les explicacions de jocs de caràcter musical, de caràcter motriu o de ritme i paraula. Molts dels jocs que es tracten pertanyen a l´ampli repertori del nostre llegat popular infantil, i d´altres corresponen a exercicis realitzats en les classes de rítmica de l´Institut Joan Llongueres.

Escribà, A. (2002). Síndrome de Down. Propuestas de intervención. 173 actividades para el desarrollo de la motricitat. Madrid: Gymnos.

En aquesta publicació trobareu idees i suggeriments per realitzar activitats físiques amb infants amb la discapacitat mental de la síndrome de Down. Abans es fa una explicació i definició detallada d’aquest trastorn i de les expectatives d’un bon pronòstic de qualitat de vida per als infants i per a les persones que els envolten si segueixen els suggeriments plantejats.

Ramsey Musselwhite, C. (1990). Juegos adaptados para niños con necesidades especiales: estrategias para intensificar la comunicación y el aprendizaje. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Caroline Ramsey és doctora especialista en trastorns de la comunicació i va editar aquesta obra que pot servir de manual per adaptar jocs i joguines a infants amb algun tipus de discapacitat.

Rios Hernández, M. (2001). El juego y los alumnos con discapacidad. Barcelona. Editorial Paidotribo.

Proporciona recursos i estratègies per adaptar jocs amb la finalitat que hi puguin participar l’alumnat amb diferents tipus i graus de discapacitats.

Ramsey, C. (1990) Juegos adaptados para niños con necesidades especiales: estratégias para intensificar la comunicación y el aprendizaje. INSERSO. Madrid.

És interessant per veure com a través del joc es poden estimular les capacitats dels infants discapacitats i millorar la comunicació. Està molt bé la part d’adaptació de jocs.

Amades, J. (1989). Moixaines i jocs de mainadera. Barcelona: Editorial Mèdol (“Biblioteca Joan Amades”).

Hi trobareu un recull de jocs de falda, amb les variacions de cada comarca i comentaris de quan s’utilitzaven.

Batllori, J. M. (1998). Los bebés tambien juegan. Barcelona: Ediciones Martínez Roca. Hi trobareu propostes de jocs per fer amb els infants més petits, exemples, consells útils tant per a pares i mares com per a educadors.

Cascón, P.; Martín, C. (1998). La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Madrid: Los libros de la Catarata.

Us pot servir per ampliar la informació sobre el joc cooperatiu. Fa un recull de jocs i explica com s’han de treballar.

Zimmermand, D. (1997). Observación y comunicación no verbal en Educación Infantil. Madrid: Editorial Morada.

Per si us interessa la informació que el llenguatge no verbal proporciona a l’observador, què es pot observar, quina informació aporta a l’observador…

Bantulà, J.; Mora, J. M. (2002) Juegos multiculturales. 225 juegos tradicionales para un mundo global. Barcelona, Editorial Paidotribo.

Hi ha un recull de jocs tradicionals amb els quals es pot treballar el tema de la multicultural.

Televisió i família. Activitats per a debat (2007). Barcelona: Departament d’Educació / CAC.

Disponible a http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/televisio_i_familia__activitats_debat_definitiu.pdf

Presenta recomanacions sobre televisió i família elaborades pel Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual per tal de ser un instrument de reflexió i de treball per millorar les relacions entre els infants, la televisió i la família.

Adreces d'interès

http://www.jouscout.com/paracaig.htm

Hi trobareu exemples de jocs amb paracaigudes.

http://jocsinfantils.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=20

Hi trobareu un recull de jocs infantils d’arreu del món.

http://www.naturailleure.com

Són un equip de professionals dedicats a organitzar i gestionar activitats de lleure i d’educació ambiental. Fan activitats adreçades a les escoles, excursions guiades, etc.

http://jocsinfantils.cat

Hi trobareu gran varietat de jocs educatius interactius.

http://ca.yupis.org/jocs-infantils/

Hi ha jocs infantils en línia. També hi ha jocs de pistes online.

http://www.tv3.cat/videos/229399

http://www.tv3.cat/videos/229399/La-Laia-i-el-joc-de-pistes

Una noia, la Laia, fa una demostració de joc de pistes.

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/12/22/189956.php

Podreu llegir un article interessant “ Un videojuego, un regalo educativo”.

Veureu com els videojocs són una opció adequada no només pel temps d’oci, sino també per aprendre.

http://www.xtec.net/crp-elprat/mediateca/jocs/caixajoc.htm

Hi trobareu jocs tradicionals i altres recursos.

http://personal.iddeo.es/xgarcia/jocs.htm

Pàgina relacionada amb els jocs multimèdia per ordinador i adreçats a infants de dos a quatre anys.

http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/index.php?CATEGORY2=119

Aquesta pàgina conté un catàleg de jocs multimèdia per a infants en català.

http://www.pegi.info/es/

Web relacionada amb el codi PEGI i les recomanacions que comporta a l’hora d’adquirir un videojoc.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual