Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Respecte a l’avaluació del joc.

NúmPregunta
1

S’han d’avaluar els infants.

2

S’ha de tenir en compte l’avaluació dels participants.

3

S’ha de tenir en compte l’avaluació interna de l’educador o educadora.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Per què observem el joc dels infants?

NúmPregunta
1

Per adaptar el joc a les possibilitats dels infants.

2

Per comprovar si l’ambient que s’ha previst és l’adequat.

3

Per informar els pares dels interessos dels seus fills.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions amb relació al tipus d’activitats que promou el joc de falda “Picar de mans”.

NúmPreguntaVF
1

Imitació

2

Representació simbòlica

3

Coordinació auditiva i motriu

4

Memòria

5

Sensorial

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions amb relació al tipus d’activitats que promouen els jocs de cantar cançons amb gestos.

NúmPreguntaVF
1

Imitació

2

Representació simbòlica

3

Coordinació auditiva i motriu

4

Memòria

5

Sensorial

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte l’actitud de l’educador durant el joc lliure…

NúmPreguntaVF
1

no ha de dirigir el joc.

2

ha de crear un clima d’acceptació condicional de l’infant.

3

no ha d’intervenir en els conflictes dels infants.

4

no ha de fer judicis de valor i ha d’acceptar els errors de l’infant.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Per sistematitzar l’observació del joc cal seguir els passos següents:

NúmPreguntaVF
1

Definir els objectius.

Establir les conductes que es volen observar.

Decidir i preparar els instruments d’observació.

Recollir les dades.

2

Definir els objectius.

Establir les conductes que es volen observar.

Concretar l’espai i el temps en què es durà a terme l’observació.

Decidir i preparar els instruments d’observació.

Recollir les dades.

Analitzar i interpretar les dades.

3

Establir les conductes que es volen observar.

Decidir i preparar els instruments d’observació.

Recollir les dades.

Analitzar i interpretar les dades.

4

Definir els objectius.

Organitzar les dades.

Establir les conductes que es volen observar.

Decidir i preparar els instruments d’observació.

Analitzar i interpretar les dades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos