Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta. D’acord amb la finalitat i el tipus d’habilitat que potencien, es poden trobar diferents tipus d’aplicacions multimèdia.

NúmPregunta
1

Les aplicacions lúdiques i les aplicacions informàtiques.

2

Les aplicacions exclusivament lúdiques.

3

Les aplicacions lúdiques, informàtiques i les aplicacions didàctiques.

4

Les aplicacions exclusivament informàtiques.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions. Les joguines multimèdia aporten nous valors educatius perquè…

NúmPreguntaVF
1

impliquen un grau d’addicció que afavoreix el nivell d’atenció.

2

són més motivadores.

3

afavoreixen el desenvolupament de les habilitats visomotrius.

4

potencien l’equiparació cognitiva entre els infants de la mateixa edat.

5

potencien el desenvolupament d’estratègies de presa de decisions i de resolucions de problemes.

6

faciliten l’adquisició d’aprenentatges significatius i els aprenentatges cooperatius.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els situen l’actor en un entorn molt semblant a la realitat i en el qual han d’aplicar coneixements específics per tal de resoldre les situacions plantejades en el joc.

2

Els són jocs de molta acció amb un ritme ràpid, un temps de reacció mínim i una atenció focalitzada.

3

En els , el jugador adopta el perfil d’un personatge específic i únicament coneix l’objectiu final.

4

En els es fa una representació de molts dels jocs tradicionals i contemporanis.

Exercici 4

Indiqueu quines opcions són incorrectes respecte les joguines multimèdia.

NúmPregunta
1

Motiven molt els infants.

2

No aporten valor educatiu.

3

Afavoreixen el desenvolupament.

4

Dificulten els aprenentatges significatius.

5

Potencien el desenvolupament d’estratègies de presa de decisions i de resolució de conflictes.

6

Faciliten els aprenentatges significatius.

7

No permeten els aprenentatges cooperatius.

Exercici 5

Indiqueu quines de les afirmacions següents són vertaderes i quines són falses respecte el codi PEGI.

NúmPreguntaVF
1

PEGI significa paneuropean game information.

2

Informa els consumidors i els pares sobre si el joc és educatiu.

3

Va ser promocionat pels fabricants i contrastat amb consumidors i pares.

4

Estableix una classificació per edats per als videojocs i els jocs d’ordinador.

5

Estableix una classificació per edats, temàtiques i aspectes curriculars dels videojocs, molt interessant per als educadors.

6

Ofereix una descripció sobre el contingut del producte per tal de valorar-ne l’adequació o no per a un grup d’edat determinat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos