Activitats

Espais de joc

L’objectiu de l’activitat és seleccionar jocs en funció del tipus d’espai i de les característiques dels infants.

Amb relació als espais en què es duen a terme els jocs responeu a les qüestions següents:

1. Quins tipus de jocs són adequats per jugar amb infants de 3 a 6 anys en un espai interior?

2. Quins tipus de jocs requereixen un espai obert?

3. Quin tipus d’espai requereixen els infants menors de 2 anys?

1. Els jocs especialment indicats per fer-se en espais interiors són aquells en què els infants juguen asseguts o que suposen poc moviment. Els jocs de raonament lògic, els manipulatius, els d’imitació, els de memòria, els verbals, entre altres, són especialment adequats per dur-los a terme en espais interiors.

2. Els jocs motors s’han de fer en espais exteriors, excepte si es disposa de sales grans que els permetin córrer, saltar, jugar a pilota, etc. amb total amplitud.

3. Per a tots els infants és bo i necessari jugar en espais d’interior com d’exterior, a més, tots els jocs que fan els infants menors de 2 anys poden dur-los a terme indistintament en espais interiors o exteriors. A partir dels 18 mesos, aproximadament, comencen a necessitar espais més grans i amplis per jugar.

La necessitat dels menors de 2 anys de sortir a jugar a l’exterior ve donada no tant per la necessitat d’espai si no per percebre la sensació de fred, calor, sol, humitat, aire… A més, a l’exterior poden observar els fenòmens de la naturalesa (moviment de les fulles dels arbres, insectes, el cant dels ocells, etc.)

Jocs d’interior

L’objectiu de l’activitat és planificar activitats lúdiques tenint en compte les necessitats i l’edat dels infants i el context.

Imagineu que treballeu en un casal d’estiu. Teniu al vostre càrrec un grup d’infants d’entre 4 i 6 anys. Seleccioneu tres jocs d’interior per fer durant les hores més fortes de sol.

Ompliu les fitxes corresponents per a cada joc.

Jocs a la natura

L’objectiu d’aquesta activitat és seleccionar jocs en funció de l’espai on s’ha de fer l’activitat i de l’edat dels infants.

Aneu d’excursió a la natura amb un grup d’infants de 3 a 6 anys.

Proposeu 3 jocs de percepció visual i 3 de percepció auditiva, 3 jocs de percepció tàctil i 3 de percepció de l’olor, per fer quan hàgiu arribat al lloc.

Aquí teniu alguns suggeriments:

 • Jocs de percepció visual: es tracta de motivar els infants perquè observin detingudament aspectes concrets dels elements de la natura.
 • Jugar a buscar coses d’un determinat color, buscar petjades d’animals, formiguers, nius d’ocells, etc.
 • Intentar que progressivament vagin diferenciant els arbres i les plantes més freqüents del seu entorn.
 • Mirar amb una lupa la forma de les fulles, el tronc dels arbres, flors…
 • Mirar a través d’una ullera de llarga vista i que localitzin coses que els cridin l’atenció o que no hagin vist mai.
 • Jocs de fer un petit recorregut a diferents alçades: fer un recorregut caminant drets i després fer el mateix recorregut però desplaçant-se ajupits.
 • Jocs de percepció auditiva: es tracta de descobrir i escoltar els sons de la natura.
 • Estirats al terra, tancar els ulls i escoltar els diferents sons. Després posar en comú els sons que han escoltat i la seva procedència.
 • Sempre que sigui possible, dedicar un temps a escoltar la pluja, el vent o l’aire. Posteriorment imitar aquests sons i el moviment dels arbres i les fulles.
 • Es procurarà que coneguin la natura a través del tacte.
 • Un joc pot consistir a agrupar els infants per parelles. Un anirà amb els ulls tapats i l’altre farà de guia fent-li tocar coses que consideri interessants. Després el company que anava amb els ulls tapats tornarà a reconèixer allò que li havia mostrat el que anava al davant, però amb els ulls destapats. A continuació es torna a repetir el joc però canviant els papers.
 • Un altre joc pot consistir a recollir objectes de la natura, observar-los, posar-los en una bossa i diferenciar-los i reconèixer-los pel tacte.
 • Fer un petit recorregut amb els peus descalços. Percebre les sensacions amb les plantes dels peus.
 • Reconèixer la vora de diferents fulles recollides durant el trajecte. Agrupar les que tinguin el mateix tipus de vora.
 • Diferenciar pel tacte les fulles seques de les verdes.
 • Diferenciar pel tacte diferents tipus de fruits.
 • Percepció de l’olor: buscar llocs d’olors intenses.
 • Diferenciar l’olor d’algunes plantes: romaní, farigola…
 • Percebre l’olor d’un lloc humit, de la terra mullada, de l’herba acabada de segar, de la palla seca…

Un, dos, tres pica paret

L’objectiu de l’activitat és identificar els trets característics d’un determinat joc.

Feu una fitxa per a aquest joc indicant:

 • Tipus de joc:
 • Espai per jugar-hi:
 • Nombre de jugadors/es:
 • Edats:
 • Objectius:

Nom del joc: 1,2,3, Pica paret

L’infant que para es col·loca mirant a una paret. La resta ho fa darrere d’una ratlla marcada a una certa distància de qui para. Aquest, picant amb les mans a la paret, diu: “Un, dos, tres, pica paret” i es gira. Mentre està de cara a la paret la resta pot moure’s cap a ell. En girar-se, si veu a algú movent-se, li diu el nom i aquest ha de tornar al lloc inicial. Els infants van avançant fins que algú toca l’esquena del qui para. En aquest moment, el nen tocat empaita la resta, que ha d’intentar arribar al lloc de sortida. Para qui és tocat.

Tipus de joc: Motriu o de gran psicomotricitat

Espai de joc: Exterior

Nombre de jugadors/es: Mínim 3 jugadors/es

A partir de: 4 anys aproximadament

Objectius: Afavorir l’atenció, l’autocontrol, l’organització temporal, i potenciar el control d’inhibició motora.

Fitxa de joc

L’objectiu d’aquesta activitat és que aprengueu a sistematitzar i organitzar els recursos.

Joc: Gossos, gats i ratolins

Descripció:

Es reparteix una fitxa on hi ha dibuixat un animal. Els animals de les fitxes són: gossos, gats i ratolins. Les fitxes més nombroses són les dels ratolins, seguides dels gats, i de les que n’hi haurà menys seran les dels gossos. Quan l’educador ho indiqui, els gossos intentaran atrapar els gats i enviar-los al “cau” (per exemple, sota d’un arbre). Els gats intentaran atrapar els ratolins al mateix temps que esquiven els gossos. El ratolins, en canvi, han de fugir dels gats. Si un gos atrapa un ratolí, no passa res. Si un gat atrapa un gos, tampoc, aquest comptarà fins a 5 i podrà atrapar el gat.

Variant: Es poden afegir dues fitxes que representen un “caçador”. Aquests poden atrapar qualsevol animal. Si algun “animal” atrapa el “caçador” aquest comptarà fins a 5 i podrà atrapar aquest animal. D’aquesta manera s’afegeix un grau d’incertesa més gran al joc.

A partir d’aquest joc, empleneu una fitxa com aquesta:

Nom del joc:
Tipus de joc:
Edat recomanada:
Durada:
Nombre de participants:
Espai adequat:
Material necessari:
Descripció del joc:
Quins aspectes desenvolupa en l’infant:
Observacions i adaptacions:
(possibles adaptacions a altres edats o espais)

Jocs amb paracaigudes

L’objectiu de l’activitat és diferenciar les capacitats que exerciten els infants segons el tipus de joc.

Visualitzeu aquest vídeo i responeu:

 1. Els jocs amb paracaigudes, quina modalitat de joc són?
 2. Quins aspectes contribueixen a desenvolupar en els jugadors?

El joc cooperatiu i el joc competitiu

L’objectiu d’aquesta activitat és que prengueu consciència de quins valors es diu que es volen transmetre als infants i quins es transmeten realment.

En aquesta activitat, heu de transformar un joc competitiu en un joc cooperatiu. Empleneu una fitxa com aquesta amb la descripció d’un joc competitiu.

Nom del joc:
Núm. fitxa:
Tipus de joc:
Edat:
Nombre de jugadors/es:
Aspectes que desenvolupa el joc:
Material:
Descripció del joc:
 • Ara introduïu alguns canvis en el joc que heu descrit per transformar-lo en cooperatiu i empleneu la fitxa corresponent.
 • Reflexioneu sobre quins són els valors que es transmeten en cada cas.

Dossier de jocs tradicionals

L’objectiu és que elaboreu recursos educatius.

Us proposem que elaboreu el vostre propi dossier de jocs tradicionals.

 • Prepareu una fitxa per a cada joc. Podeu utilitzar una fitxa com aquesta i adaptar-la:
Nom del joc:
Tipus de joc:
Edat recomanada:
Durada:
Nombre de participants:
Espai adequat:
Material necessari:
Descripció del joc:
Quins aspectes desenvolupa en l’infant:
Observacions i adaptacions:
(possibles adaptacions a altres edats o espais)
 • Classifiqueu les fitxes segons l’edat dels infants.

Els jocs de falda

L’objectiu d’aquesta activitat és que descobriu i reflexioneu sobre les possibilitats educatives que tenen els jocs de falda a l’escola bressol.

Llegiu la cançoneta següent:

Aquest és el pare,

aquesta és la mare,

aquest fa les sopes,

aquesta se les menja totes

i aquest diu: “piu, piu, què no queda res dintre del niu per a mi que sóc el caganiu?”

 • Com treballaríeu aquesta cançoneta?
 • Quin seria el vostre paper com a educadors?
 • Què aprendrien els infants?
 • Com a educadors infantils, penseu que s’han de tractar els jocs de falda a l’escola bressol o que és un tipus de joc més adequat per realitzar-lo en l’àmbit familiar? Justifiqueu la resposta.

Els jocs de la descoberta

L’objectiu de l’activitat és diferenciar les capacitats que exerciten els infants segons el tipus de joc.

Des del punt de vista de les accions que fan els infants, quina diferència hi ha entre la panera dels tresors i el joc heurístic?

Expliqueu els dos moments del joc heurístic.

Panera dels tresors

L’objectiu és que elaboreu material lúdic-educatiu adequat a l’etapa de l’educació infantil.

Heu estudiat les característiques dels materials que han de formar part de la panera dels tresors. Ara us proposo que elaboreu la vostra.

 • Feu una llista dels materials que hi heu inclòs.
 • Incloeu una fotografia de la vostra panera.

Adaptació de jocs per infants amb discapacitat

L’objectiu de l’activitat és adaptar jocs en funció de diferents tipus de discapacitats dels infants.

Adapteu el joc “1,2,3 Pica Paret” seguint els criteris indicats a la unitat per a cada tipus de discapacitat.

 1. Heu de fer les adaptacions que calguin per tal d’integrar 1 infant amb cadira de rodes i un altre amb crosses.
 2. Heu de fer les adaptacions que calguin per tal d’integrar 1 infant amb baixa visibilitat.
 3. Feu les adaptacions que calguin per tal d’integrar 1 infant amb discapacitat psíquica lleu o moderada (QI entre 35 i 70).

 1. Crossa: si és el que para, buscarà una posició còmoda i estarà de cara amb els ulls tancats. Els companys fugiran a pas de tortuga en línia recta.
  També pot marcar-se una línia a 3m de la paret des d’on para el jugador amb crosses. Una vegada aquest hagi estat enxampat, el jugador que ho ha fet queda alliberat, però els que estan en aquesta línia a 3m (els més propers) hauran de fer alguna habilitat prèvia i modificar el mode de desplaçament (fugir saltant amb els peus junt). Si la mà lliure no és l’hàbil, enxamparà els companys situant-se a la seva alçada i cridant el nom del company + enxampat!
  Si l’infant amb crossa és jugador de camp, se li marcarà un senyal (a 1/3 del recorregut, per exemple) des d’on podrà cridar el nom + enxampat! I disposarà d’un refugi pròxim. L’educador pot fer ombra protegint-lo en la fugida.
  Cadira de rodes: Quan siguin empaitats es marcaran 1 o 2 refugis pròxims. Si paren, es posaran de cara als companys amb els ulls tancat. Podran tocar de diverses maneres: a un metre de distància dient el nom del company o tirant una pilota d’espuma que portarà a sobre de les cames.
 2. Quan pari, la resta de jugadors hauran de tornar a casa desplaçant-se, per exemple, a peu coix.
 3. No precisa adaptació. En tot cas, al principi, podria participar en parella fins comprendre bé el funcionament del joc.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació