Annexos

Els serveis d'atenció als infants a Europa

Els documents següents us permetran conèixer una mica millor la realitat de l’educació infantil en diversos països europeus.

1. Podeu acostar-vos a la realitat d’alguns models actuals d’educació infantil europeus a partir del visionament d’aquests vídeos, fets amb el patrocini de la Comunitat Europea per mostrar bons criteris i bones pràctiques dels serveis d’educació infantil prenent com a exemple centres de Dinamarca i de Reggio de l’Emília (Itàlia):

Es pretén demostrar la viabilitat de les recomanacions sobre l’Atenció a la Primera Infància del Consell de Ministres i de la Guia de la Bona Pràctica elaborada per la CE els anys 1992 i 1994.

2. Podeu ampliar el vostre coneixement d’algunes experiències d’educació infantil rellevants de Pistoia a través de les adreces següents:

Pistoia: mirando con otros ojos

Las escuelas infantiles de Pistoia

3. Si voleu fer un viatge virtual i conèixer la realitat d’altres països, cliqueu a Viatgem a altres països

És el web elsafareig.org, que ens presenta, entre molts altres recursos interessants, el següent: “L’educació infantil al món”. Són cròniques dels viatges fets per la revista In-fàn-cia a Finlàndia (Tampere i Hèlsinki), Polònia (Cracòvia), Noruega (Sogndal, Hafslo i Oslo) i França (Lió). Ens acosten a la realitat dels sistemes educatius i els serveis d’atenció als infants de zero a sis anys d’altres països.

Preescolar Na Casa, un projecte d'intervenció educativa amb infants i famílies pioner a Espanya

Si llegiu l’article del projecte Preescolar na casa podreu conèixer millor un programa gallec de formació amb famílies d’infants de zero a sis anys de reconeguda trajectòria que pretén contribuir al ple desenvolupament dels fills a partir de la reflexió sobre les coses que passen a la vida quotidiana dels infants en el món rural:

Preescolar Na Casa

Les activitats més importants que defineixen aquest programa són:

 • Les reunions d’orientació.
 • Els programes de ràdio i televisió.
 • Les publicacions.

Oferta i utilització dels serveis i recursos per a la infància i adolescència de Catalunya

Aquest document us permet conèixer a bastament l’oferta de serveis del nostre país.

Projecte d'intervenció educativa comunitària "La Ciutat dels Infants", de F. Tonucci

Podeu llegir en aquests documents adjunts en què consisteix aquest projecte, anomenat La Ciutat dels Infants, que pretén pensar les ciutats tenint en compte els infants.

Criteris deontològics

Aquest annex ens mostra un document, confeccionat pel Consell Escolar de Catalunya, que recull els principals criteris deontològics que ha de seguir un docent, i també un fragment de la Llei d’educació de Catalunya sobre els drets i deures dels educadors i les educadores de primer cicle d’educació infantil.

1. Document 2/1992 del Consell Escolar de Catalunya sobre “Criteris per a una deontologia del docent”:

2. Fragment: Disposició addicional onzena de la LEC (2009), referida als drets i deures dels educadors de primer cicle d’educació infantil:

“Drets i deures dels professionals d’atenció educativa.

 1. Els educadors del primer cicle d’educació infantil, en l’exercici professional de la seva especialització, a més dels drets que es detallen en el seu conveni col·lectiu, tenen els drets següents:
  • Desenvolupar la seva funció en el marc del projecte educatiu del centre.
  • Accedir a la promoció professional.
  • Accedir fàcilment a la informació sobre l’ordenació docent.
 2. Els educadors del primer cicle d’educació infantil, en l’exercici professional de la seva especialització, a més dels deures que es detallen en el seu conveni col·lectiu, tenen els deures següents:
  • Exercir la funció d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte educatiu.
  • Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat en vista de fomentar en els alumnes els valors cívics.
  • Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica professional.”
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació