Programació multimèdia i dispositius mòbils

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Eduard García Sacristán
  • Miguel Ángel Lozano Márquez
  • Redacció
  • Joan Climent Balaguer
  • Eduard García Sacristán
  • Samir Kanaan
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.DAM.M08/0.15
  • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2015
Última actualització: novembre 2020

Taula de Continguts