Programació orientada a objectes

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Miguel Angel Carpintero Rodríguez
  • Redacció
  • Joan Arnedo
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.INF.M03B/0.12
  • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma \ CFGS Desenvolupament d'aplicacions web
© Departament d'Educació
Primera edició: Setembre 2012
Última actualització: d’octubre 2022

Taula de Continguts