Referències

Bibliografia bàsica

Saee, J. (2008). “Best practice in global negotiation strategies for leaders and managers in the 21st century”. Journal of Business Economics and Management, 9:4, UK, pàg. 309-318.

Aquest article d’investigació examina diversos tipus de negociacions, estils de negociació i millors pràctiques en les negociacions globals.

Tate, W. (2013). Definitive Guide to Supply Management and Procurement, The: Principles and Strategies for Establishing Efficient, Effective, and Sustainable Supply Management Operations. EUA (Indiana): Pearson FT Press.

Obra que dóna una visió completa del procés de compra i negociació.

Bibliografia complementària

Autors diversos (2008). Interpersonal Skills Self-Assessment. Regne Unit: Skills You Need Ltd.

En aquest e-book hi trobareu informació sobre com millorar les capacitats de relació interpersonal.

Autors diversos (2016). Introduction to Communication Skills. Regne Unit: Skills You Need Ltd.

Llibre electrònic que explica com optimitzar les capacitats de relació interpersonal i la comunicació.

Autors diversos (2016). Advanced Communication Skills. Regnet Unit: Skills You Need Ltd.

Aquest e-book és la continuació d’Introduction to Communication Skills, i aprofundeix en la seva temàtica.

Kolenda, N. (2016). The psychology of negotiation. EUA: Kolenda entertainment LLC.

Obra que recull un ampli conjunt d’estratègies i tàctiques per a la negociació.

Adreces d'interès

www.itro.com.au/what-are-the-best-business-communication-systems

En aquesta adreça trobareu informació sobre els diferents sistemes de comunicació a l’hora de negociar.

www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html

Skillsyouneed és un lloc web que ofereix una sèrie de recursos pràctics destinats a millorar les habilitats interpersonals. En aquest cas, la pàgina ens proposa com detectar i superar les barreres en la comunicació.

www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-awareness.html

Pàgina de Skillsyouneed que proporciona informació complementària sobre la consciència intercultural.

www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html

Aquesta pàgina web de Skillsyouneed fa referència a la comunicació intercultural.

www.skillsyouneed.com/ips/nonverbal-communication.html

La comunicació no verbal és l’objecte d’aquesta pàgina de Skillsyouneed.

www.skillsyouneed.com/ips/personal-appearance.html

Pàgina de Skillsyouneed que parla sobre l’aparença personal.

www.skillsyouneed.com/ips/polite-vs-honest.html

Aquesta web de Skillsyouneed dóna consells sobre com equilibrar l’educació i l’honestedat en les negociacions.

businesscardreviews.com/international-business-card-etiquette.pdf

Adreça que recopila informació important sobre les targetes de presentació.

www.managementstudyhq.com/eprg-framework.html

Pàgina web que proporciona una àmplia explicació del model EPRG.

www.crossculture.com/latest-news/the-lewis-model-dimensions-of-behaviour/

En aquesta adreça trobareu una ampliació del model de Lewis.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Procés de comunicació internacional