Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb els sistemes de comunicació:

NúmPreguntaVF
1

Els sistemes PABX solen costar menys d’instal·lar i executar-los que els serveis VoIP de telefonia empresarial.

2

Els sistemes de PABX poden estar totalment basats en el núvol (Cloud-based, en anglès), mantenint el mínim de despeses inicials.

3

Normalment, VoIP té un cost general i de trucada més baix.

4

VoIP admet eines més intel·ligents per als usuaris, com ara aplicacions per a telèfons intel·ligents o integració d’Outlook.

5

Les eines col·laboratives i les anàlisis integrades faciliten l’administració d’una solució PABX.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes en relació amb les etapes de la comunicació:

NúmPregunta
1

En la fase de preparació i descodificació hem de pensar què volem comunicar i com fer-ho.

2

Durant la transmissió s’envia el missatge al receptor.

3

La recepció i la codificació consisteix en el fet que el receptor rep el missatge i el codifica per entendre’l.

4

Quan el receptor contesta el missatge i es converteix en un remitent nou s’està produint retroalimentació.

Exercici 3

Completeu les frases següents en relació amb la interculturalitat en la comunicació:

NúmPregunta
1

Les habilitats comunicatives són aquelles necessàries per comunicar, o compartir informació, amb persones d’altres cultures i grups . Tot i que les habilitats poden ser una part important de la comunicació intercultural, no són l’únic requisit.

2

La comunicació intercultural també requereix que les diferents cultures tenen diferents , estàndards, costums socials i fins i tot patrons de pensament.

3

Les bones habilitats de comunicació intercultural requereixen la voluntat d’acceptar les diferències i adaptar-les, així com comprensió i .

Exercici 4

Completeu les frases següents en relació amb la interculturalitat en la comunicació:

NúmPregunta
1

Un bon consell per conèixer d’un país és parlar amb persones que ja han estat a la regió que es vol visitar.

2

No hem d’esperar que les altres persones adaptin , és la persona que visita qui ho ha de tenir present.

3

Per contextualitzar viscuda en un país és important reflexionar sobre ella.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb la comunicació no verbal i la cultura:

NúmPreguntaVF
1

La comunicació interpersonal només afecta el significat explícit de les paraules, la informació o el missatge transmesos.

2

La comunicació no verbal ajuda les persones a reforçar o modificar el que es diu amb paraules.

3

Si hi ha una diferència entre la comunicació verbal i no verbal, probablement caldria confiar en els missatges no verbals.

4

Les persones tendeixen a tenir un control molt més conscient dels seus missatges no verbals del que diuen realment.

5

La manca de missatge no verbal no dóna cap senyal.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents sobre les competències relacionals:

NúmPreguntaResposta
1

Defensar els propis drets o d’altres persones d’una manera tranquil·la i positiva, sense ser agressiu :

2

Exposició que té com a finalitat defensar amb raons o arguments una tesi:

3

Consells que tot i que en la seva majoria sonin obvis, no sempre són portats a terme, i en fer-los poden afavorir en gran mesura l’ambient laboral:

4

Escoltar no tan sols el que es diu, sinó també el que no es diu o només es parla parcialment:

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb les entrevistes telefòniques:

NúmPreguntaVF
1

Molts empleats avui en dia afavoreixen el telèfon per davant del correu electrònic per a qualsevol comunicació relacionada amb el treball.

2

Sempre tindrem una segona oportunitat per causar una bona impressió.

3

L’error més freqüent quan es parla per telèfon es refereix al to de veu.

4

Atès que els oients no ens veuen, és recomanable fer altres tasques mentre es parla per telèfon.

5

Hàbits que posen en perill la claredat i la credibilitat del discurs són parlar massa ràpidament, parlar massa, interrompre, no escoltar atentament o no preparar-se correctament per a la trucada.

Exercici 8

Trieu la/les opcions correctes en relació amb la preparació d’una videoconferència:

NúmPregunta
1

Una videoconferència és simplement un altre tipus de reunió, i s’hi apliquen només les normes habituals de la reunió.

2

Normalment, tota la informació es dóna durant la mateixa reunió.

3

Els colors neutres o silenciosos en la roba, com ara blaus mitjans, ajuden a centrar la càmera amb més facilitat.

4

En els documents no s’han d’utilitzar més de quatre o sis paraules per línia i sis línies per pàgina.

Exercici 9

Completeu les frases següents en relació amb les tasques que cal portar a terme just abans de la videoconferència:

NúmPregunta
1

Per portar a terme una correcta videoconferència s’han d’establir els valors predeterminats .

2

Quant , hauria d’estar silenciat fins que comenci la videoconferència.

3

S’ha de reduir ambiental per poder conduir una videoconferència d’èxit.

4

No s’ha d’abaixar gaire , les càmeres funcionen millor.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb les tasques a dur a terme durant la videoconferència:

NúmPreguntaVF
1

Els llocs a distància mai han de tancar el seu micròfon.

2

Sempre que siguin discretes, les converses secundàries estan permeses.

3

Els llocs remots haurien de mantenir-se centrats en la direcció de la càmera, evitant els canvis d’atenció: mirar per la finestra, multitasca…

4

Després d’una presentació de PowerPoint o d’intercanvi de documents s’ha de restablir el contacte visual amb els llocs remots.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos