Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona els proveïdors potencials, utilitzant les fonts d’informació disponibles i analitzant les seves condicions comercials.

  • Utilitza les tècniques adequades de recerca i selecció de proveïdors internacionals.
  • Identifica els principals riscos interns i externs en les operacions comercials internacionals, atenent a la rendibilitat i seguretat de l’actuació comercial.
  • Identifica els termes i les condicions comercials que han de complir els proveïdors internacionals.
  • Selecciona proveïdors, en funció dels objectius marcats per l’organització.
  • Confecciona fitxers mestres de proveïdors internacionals, en suport informàtic.
  • Elabora informes de la selecció de proveïdors internacionals en suports informàtics.
  • Actualitza les bases de dades i els fitxers de proveïdors de forma periòdica, segons procediments basats en la seguretat i la confidencialitat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències