Referències

Bibliografia bàsica

Kraljic, P. (1983). “Purchasing Must Become Supply Management” Massachusetts: Harvard Business Review. Setembre 1983.

En aquest article, l’autor ofereix consells pragmàtics sobre com l’alta direcció pot reconèixer l’abast de la seva pròpia debilitat de subministrament i tractar-lo amb una estratègia global per gestionar l’oferta.

Benyoucef, L.; Ding, H. i Xie, X. (2003). “Supplier Selection Problem : Selection Criteria and Methods”. Research Report RR-4726, INRIA; pp.38.

Interessant estudi global sobre el problema de selecció de proveïdors.

Dickson, G.W. (1966). “An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions“, Journal of Purchasing, Vol. 2, No. 1, pp. 5-20.

En aquest article hi trobareu informació sobre la selecció de proveïdors i un interessant estudi sobre els criteris de selecció de proveïdors.

Bibliografia complementària

Trent, R. J. i Monczka, R. M. (2003). “International purchasing and global sourcing–what are the differences?”. Journal of Supply Chain Management. Journal of Supply Chain Management. Editorial: John Wiley and Sons. Sep 1.

Interessant estudi sobre la diferència entre les compres internacionals i el global sourcing.

Thompson, K. N. (1990). “Vendor Profile Analysis”. Journal of Purchasing and Materials Management, Vol. 26: Pag. 11–18.

Article on es publica una revisió de l’estudi de Dickson sobre els criteris de selecció de proveïdors.

Weber C. A., Current J. R., Benton W.C. (1991). “Vendor selection criteria and methods”. European Journal of Operational Research, Volumen 50, Issue 1, 7 January 1991, pp. 2-18.

Publicació on es valora i s’adapta l’estudi de Dickson sobre els criteris de selecció de proveïdors.

Adreces d'interès

www.deltabid.com

Eina de gestió d’ofertes per als compradors per executar i analitzar centenars d’ofertes amb facilitat.

www.alibabagroup.com

Líders en el mercat majorista per al comerç mundial. Els compradors d’Alibaba.com són generalment agents comercials, majoristes, minoristes, fabricants i pimes dedicats al negoci d’importació i exportació.

www.indiamart.com

IndiaMART és el mercat en línia més gran de l’Índia, que connecta compradors amb proveïdors. El canal en línia se centra en proporcionar una plataforma a les pimes, a les grans empreses i als particulars.

www.globalsources.com

Global Sources és una empresa de mitjans de comunicació empresarial líder i un facilitador principal del comerç amb la Xina. El negoci principal facilita el comerç entre Àsia i el món a través de mitjans de comunicació en anglès, com ara mercats en línia (GlobalSources.com), fires comercials, revistes i aplicacions.

www.fita.org

El portal FITA Global Trade és la font de clients internacionals d’exportació d’importacions, esdeveniments i enllaços a 8,000 llocs web relacionats amb comerç internacional (exportació d’importació).

www.purchasing-procurement-center.com

Pàgina web que ofereix el contingut sobre la teoria de compres i bones pràctiques.

www.lumenir-innovations.com/international-procurement-office

Les oficines de contractació internacional de Lumenir Innovations a Taiwan i la Xina poden ajudar els seus clients a adonar-se de l’enorme avantatge associat amb l’aprovisionament a la Xina i Àsia gestionant l’augment de la complexitat de l’adquisició a l’estranger.

goo.gl/j4LfrB

Article en la publicació Forbes sobre les organitzacions de compra.

goo.gl/kPYXCF

Examen dels procediments contractuals internacionals.

goo.gl/W2pJVb

Article, penjat a LinkedIn, on es pot trobar una simple explicació de la matriu de Kraljic.

www.kompass.com/selectcountry

Es tracta d’un portal global de business to business. Està present a més de 60 països.

Referències bibliogràfiques

Monczka, R.M. i Trent, R.J. (1991). “Global Sourcing. A Development Approach”. International Journal of Purchasing and Materials Management, pp. 2-8.

Weber, C.A.; Current, J.R. i Desai, A. (1998). Non-cooperative negotiation strategies for vendor selection. European Journal of Operational Research, n. 108 (1), pp. 208–223.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
La funció de les compres