Introducció

En moltes empreses, les funcions del departament de compres es tracten de manera rutinària, però els canvis en el comerç global han fet que les funcions del departament de compres es considerin part de les decisions estratègiques que determinen la viabilitat de l’empresa a llarg termini.

En l’apartat “La funció de les compres” s’analitzen les funcions de compres més importants, com són: la recepció del formulari de comanda, l’avaluació de la demanda o descripció de la necessitat, la selecció de les fonts de subministrament, la petició d’oferta o sol·licitud de pressupost, la recepció de la cotització, la realització de la comanda i el seguiment de la comanda, entre d’altres. També s’estudia quins són els riscos i les limitacions de les compres en l’entorn internacional. S’analitzen els circuits i les xarxes de venda en l’entorn internacional així com les estratègies de compres internacionals i el global sourcing. Saber com gestionar el portafolis de compres resulta imprescindible en un món competitiu com l’actual i, per tant, s’analitza en profunditat conjuntament amb les estratègies per tal d’enfortir l’organització. Per finalitzar l’apartat es relaciona l’aprovisionament tradicional i la compra electrònica.

En l’apartat “Selecció de proveïdors internacionals” s’estudia amb gran profunditat aquesta funció del departament de compres considerada per molts experts com a funció estratègica. La selecció de proveïdors comença per la cerca de proveïdors, continua amb la tria dels criteris de selecció i finalitza amb la valoració dels diferents proveïdors preseleccionats utilitzant el mètode més adient.

Per a assolir correctament els continguts de la unitat és molt important que es treballin totes les activitats que es proposen al material web, especialment les de caràcter més pràctic i numèric. Cal recordar que, com qualsevol altre aprenentatge de tipus experimental, només s’aprèn a partir d’aplicar i practicar.

Anar a la pàgina següent:
Resum