Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La primera funció de la compra, i la més important, és rebre el formulari de comanda (indent order en anglès) de material dels diferents departaments de l’organització, com ara producció, magatzems, manteniment, administratiu, promoció, magatzem…

2

En relació amb materials que no estan disponibles amb facilitat, el departament de compres no hauria de canviar de proveïdor (per exemple per raons de cost) sense tenir el consentiment del departament que ha d’utilitzar el material.

3

La funció més important d’un departament de compres és la selecció de les fonts dels materials demandats.

4

Una RFQ normalment és únicament la sol·licitud d’un preu per a un article o servei.

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El departament de compres és una unitat organitzativa d’una empresa amb funcions que inclouen part o la totalitat de la funció de compres:

2

La primera funció de la compra, i la més important, és rebre el formulari de comanda de material dels diferents departaments de l’organització:

3

Quan el departament de compres ha determinat els possibles proveïdors, fa una petició d’oferta o sol·licitud de pressupostos:

4

La realització d’una ordre de compra:

Exercici 3

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els preus es poden determinar mitjançant la preparació un document comparatiu amb l’ajuda de documents com catàlegs, llistes de preus, cotitzacions anteriors o telefòniques, anteriors registres de compra…

2

Atès que un dels objectius de la compra amb èxit és el lliurament dels béns en el moment adequat per tal de garantir el lliurament quan i on sigui necessari, tots els materials requereixen un seguiment exhaustiu.

3

Atès que una ordre de compra és una unió legal entre les dues parts, sempre ha de ser precisa, clara i acceptable per a ambdues parts.

4

La comprovació de les factures inclou revisar-les en relació amb les ordres de compra, les notes de lliurament i la inspecció dels materials.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El valor d’un departament de compres es pot mesurar per la de que té amb els seus proveïdors.

2

Les empreses implementen per tal de prendre decisions efectives en termes de cost a un grup de proveïdors que lliuraran productes de , en el temps i en les condicions que s’han acceptat mútuament.

Exercici 5

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

No és una bona estratègia fer rivalitzar proveïdors per tal que proporcionin preus més competitius i termes millors.

2

Les bones relacions amb els proveïdors són importants però no ajuden a solucionar els problemes més fàcilment.

3

Una bona estratègia és proporcionar a tots els principals proveïdors un contracte marc per subministrar els productes d’acord amb els preus i els termes acordats.

4

Una vegada s’ha redactat una llista de proveïdors preferits no s’ha de modificar a curt termini.

5

Assegurar que la comanda es fa únicament quan l’estoc s’ha de reposar i que l’estoc es manté en el seu nivell òptim.

6

Tota la informació i les activitats de compra han d’estar descentralitzades.

Exercici 6

NúmPreguntaResposta
1

El seu principal avantatge rau en un coneixement més profund dels proveïdors:

2

Porta a terme la recerca i la selecció de productes i proveïdors, cobrint totes les necessitats dels seus clients:

3

Actua de majorista que adquireix el producte, i en algunes ocasions també ofereix el servei postvenda:

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents sobre la matriu de la cartera de compra:

NúmPreguntaResposta
1

Sobre els elements en què el paper de l’empresa en el mercat de subministrament és secundari i els proveïdors són forts, l’empresa ha d’anar a la defensiva i començar a buscar materials substituts o nous proveïdors:

2

En els productes on l’empresa té un paper dominant en el mercat i la força dels proveïdors és de tipus mitjà o baix, s’indica una estratègia raonablement agressiva:

3

Per als articles de subministrament sense grans riscos visibles ni beneficis importants, la postura defensiva seria excessivament conservadora i costosa. D’altra banda, una agressivitat indeguda podria danyar les relacions dels proveïdors i provocar represàlies. En aquest cas, una empresa ha de perseguir una estratègia intermèdia:

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents sobre els plans d’acció de l’estratègia de subministrament:

NúmPreguntaResposta
1

Mantenir o canviar de forma curosa el volum de compra:

2

Pressionar reduccions en el preu:

3

Assegurar aprovisionament mitjançant contractes:

4

Seleccionar proveïdors:

5

Utilitzar estocs com a amortidor:

6

Reduir o no produir:

7

Cercar activament substituts:

8

Minimitzar el cost de la logística:

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un objectiu secundari de l’estratègia és aprofitar els costos laborals més baixos als països estrangers.

2

Les compres globals tenen un temps de lliurament significativament més curt que els proveïdors domèstics.

3

Seria ideal anar a un país on la protecció legal disponible i les lleis siguin clares, fàcils de complir i fer complir si es trenquen.

4

Mentre que l’aprovisionament domèstic necessita l’ús d’un únic mode de transport, el global sourcing inclou freqüentment múltiples modes de transport.

5

En el global sourcing, s’utilitza la transferència bancària per al pagament, que requereix la cooperació de les entitats bancàries del proveïdor i el comprador.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents pel que fa a les etapes de l’estratègia de Global Sourcing:

NúmPreguntaResposta
1

L’actuació dels proveïdors es mesura, de forma independent i en relació amb els recursos i processos aplicats pels socis subministradors:

2

S’hauria de desenvolupar un calendari d’anàlisi de rendiment que inclogui totes les activitats del procés:

3

En aquesta etapa, l’empresa identifica les activitats operatives bàsiques i no bàsiques, analitza els requisits del client i del mercat, i identifica els competidors:

4

En aquesta etapa, l’empresa desenvolupa una llista detallada dels criteris de selecció de proveïdors, que s’utilitza per seleccionar els proveïdors més adequats que s’adaptin als requisits:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos