Referències

Bibliografia bàsica

Pardo, V. (1999). Negociación Internacional. Barcelona: Mc Graw Hill.

Informació general sobre el procés de negociació i el de contractació.

De La Fuente, M. i Echarri, A. (2015). Modelos de contratos internacionales. Madrid: Fundación Confemetal.

Informació sobre diferents tipus de contracte internacional.

Diversos autors (2014). Negociación y compraventa internacional. Madrid: Ediciones Valbuena/ Centro de Estudios ADAMS.

Informació sobre els diferents tipus de contractes internacionals.

Bibliografia complementària

Ponti, F. (2005). Los caminos de la negociación Barcelona: Eada dirección.

Informació sobre el procés de negociació i les tècniques per un millor contracte.

Peña, C. (2016). Negociación para el comercio internacional. Barcelona: Marge books.

Informació sobre el procés de negociació i les tècniques per un millor contracte.

Jerez, J.L. (2007). Comercio Internacional. Madrid: ESIC Editorial.

Informació sobre el procés de negociació i les tècniques per a obtenir un millor contracte.

Adreces d'interès

www.plancameral.org

Web del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, amb informació i documentació per exportar i importat. DAdes interessants de molts països, estudis de mercat, casos d’èxit,…

www.camaras.org

Web que coordina les diferents cambres de comerç espanyoles, on hi ha informació de les diferents cambres localsi els recursos que cadascuna ofereix.

www.comercio.mineco.gob.es

Web de Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.Informació detallada i numèrica dels diferents sectors econòmics.

www.comercio.mityc.es

Web de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior. Infomació rellevant de les exportacions espanyoles.

www.ipyme.org

Web pràctica per constituir empreses, de nova creació amb sectors innovadors i tecnològics.

www.accio.gencat.cat

Institució catalana que dóna suport a les empreses per internacionalitzar-se. WEb interessant amb recursos, seus, delegacions a l’estranger, casos d’èxit, i enllaços interessants.

www.icex.es

Institució espanyola que dóna suport a les empreses per internacionalitzar-se. Web de l’Estat espanyol que prou el comerç exterior. Recursos, enllaços, vídeos divulgatius.

www.europa.eu

Directori de la Unió Europea per fer exportacions, importacions, així com compres i vendes intracomunitaris.

www.wto.org

Web de l’Organització Mundial del Comerç; sobre negociació i contractació internacional.

www.reingex.com

Web sobre els preus en el comerç internacional de molts sectors i productes. Evolució i tendències del preus.

www.unctad.org

Web amb informació sobre el mercat mundial.

www.marketingteacher.com

Web amb models de cartes i documents econòmics; en anglès.

www.tutor2u.com

Web amb models de cartes i documents econòmics; en anglès.

www.worldatlas.com

Web amb informació de molts països, per tal de conèixer les normatives de cada estat. Vàlid per fer estudis de mercat de qualsevol país.

www.weforum.org/reports

Web amb informació de molts països, informes econòmics i tendències globals.

www.economist.com/economics-a-to-z

Web de setmanari nord-americà, amb termes econòmics.

www.negociacionavanzada.com/tecnica_negociacion_posicional.html

Web amb eines de negociació i contractació.

www.negotiations.com

Web en anglès sobre mètodes i contractes de negociació. Casos d’estudi reals i recursos actualitzats.

www.iberglobal.com/

Web amb informació de molts països, amb informes econòmics i tendències globals. Articles actualizats.

www.cia.gov/index.html

Web amb informació de les tendències globals i dades macroeconòmiques, útil per descobrir nous mercats.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge