Activitats

Supòsits de contractació internacional

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar incidències i oportunitats fruit de la contractació internacional.

 1. Quins avantatges creieu que pot aportar per a les empreses la creació d’una aliança d’empreses?
 2. Un empresari espanyol té una cartera de clients d’exportació molt àmplia. Els seus clients són de diversos països: Europa, Japó, EUA i el Canadà. Cada vegada li resulta més complicada la gestió del cobrament dels crèdits als seus clients. L’empresa voldria cobrir els seus riscos i externalitzar la gestió de cobrament. Li recomanaríeu el factoring? Per què?
 3. Es conclou un contracte de franquícia entre una empresa espanyola i una japonesa; imagineu-vos aquests dos supòsits: a) les parts han escollit que s’apliqui la llei de França; b) les parts no han triat la llei aplicar. Quina llei regularà el contracte en cadascun d’ells?

 1. Avantatges d’una aliança d’empreses:
  • Compartir riscos. Crear una societat amb una/es altra/es empresa/es, permet compartir els riscos del negoci.
  • Mantenir un major control sobre el procés productiu i / o comercial dels productes en el mercat de destinació.
 2. Sí, però s’assegura el cobrament si pacta un factoring sense recurs.
 3. L’article 3 del reglament de la UE de 17 juny de 2008 (Roma 1), estableix que si les parts han triat una Llei aplicable, serà aquesta la que s’apliqui. Per tant en el cas de l’apartat a), S’aplicarà la Llei que ells han triat: la francesa. En el cas de l’apartat b), l’article 4t apartat C de l’esmentat reglament, estableix que serà la llei del país on el franquiciat tingui la residència habitual.

Condicions per accedir als mercats internacionals

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les condicions d’una empresa que vol accedir als mercats internacionals.

Quines condicions presenta una empresa per accedir a mercats exteriors mitjançant agents comercials?

Les empreses que introdueixen els seus productes al mercat internacional mitjançant un agent comercial internacional acostumen a complir unes determinades condicions:

 • L’empresa es troba en una fase inicial en el seu procés d’expansió exterior.
 • Els recursos de l’empresa són insuficients per instal·lar-se directament al mercat.
 • L’empresa vol introduir-se en mercats llunyans amb un potencial de clients reduït.
 • Els productes que s’exporten no requereixen d’un servei postvenda.

El diagrama de flux

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar un diagrama de flux.

 1. Què és el diagrama de flux?
 2. Quina ajuda ens ofereix en el seguiment de les compres?

 1. Un diagrama de fluix és un registre i control que és realitzat quasi sempre a través d’aplicacions informàtiques.
 2. Per tenir clars els passos que s’han de seguir en la gestió de les comandes, així com per definir què fer en cas d’alguna incidència, els diagrames de flux poder ser de gran ajuda. Amb aquests diagrames de flux es pot estudiar el procés de gestió de les comandes per poder millorar, estandarditzar i fer més eficaç la resposta davant de possibles incidències.

Necessitats segons Maslow

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les necessitats de Maslow.

Esquematitzeu la teoria de la motivació de les necessitats de Maslow.

Per a Maslow, les necessitats s’agrupen en una piràmide a partir d’una sèrie de condicions. Un cop assolides les necessitats inferiors en van sorgint de noves en una nova situació. Estableix cinc nivells:

 • Nivell 1: necessitats fisiològiques.
 • Nivell 2: necessitats de seguretat.
 • Nivell 3: necessitats de pertinència.
 • Nivell 4: necessitats d’estima.
 • Nivell 5: necessitats d’autorealització.

Estratègies 'pull' i 'push'

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les estratègies pull i push.

 1. Què és l’estratègia pull?
 2. Què és l’estratègia push?

 1. L’estratègia pull, també coneguda com a estratègia d’aspiració o atracció, és l’esquema de comercialització de la nova era, la de la imatge, la de representació, i, en una sola paraula, la de la marca. Si s’està davant d’una marca sòlida, no cal empènyer les vendes, perquè aquestes arribaran soles. Ho compren perquè tenen fama, i la demanda és més gran que l’oferta. A més, la comunicació és descendent, ja que va del fabricant al consumidor final.
 2. L’estratègia push, també coneguda com a estratègia d’empenta, de pressió o d’impuls, és l’esquema de comercialització de la vella escola, la de l’esforç, la de suar el camí, desgastar la sola, pentinar el territori, tocar totes les portes de tots els cantons, de totes les ciutats. Cal trucar, trucar i trucar fins que “en caigui un”. Si et diuen que no, torna a insistir-hi, anota-ho a la teva agenda i, una altra vegada, torna a insistir-hi. Treu-li una cita, demana-li una referència. Un exemple clar són els venedors d’assegurances.

La distribució directa

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la distribució directa.

Quins avantatges i inconvenients té la distribució directa?

La distribució directa també s’anomena canal ultracurt, o sigui, que l’empresa ven directament al client final, sense intermediaris. És molt habitual en la comercialització de grans equips. També és avantatjosa en productes de consum, però exigeix una gran capacitat logística.

Els avantatges són l’eliminació de marges comercials dels intermediaris i el contacte directe amb el client. Per contra, l’inconvenient és que l’empresa necessita recursos suficients per accedir directament a cada mercat.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació