Serveis de Xarxa i Internet

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Joan Carles Pérez Vázquez
  • Redacció
  • Eduard Canet i Ricard
  • Josep Ciberta Tirado
  • Oriol Torres Carrió
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.ASX.M08/0.12
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2013
Última actualització: d’abril 2021

Taula de Continguts