Administració de sistemes operatius

Informàtica i comunicacions
 • Coordinació
 • Mª Del Mar Sánchez-Colomer Ruiz
 • Redacció
 • Joan Muñoz Pastor
 • Oriol Pérez Lozano
 • Andrés Pérez Payeras
 • Mª Del Mar Sánchez-Colomer Ruiz
 • Miquel Tarazona Belenguer
 • Informàtica i comunicacions
 • W.CFGS.ASX.M06/0.12
 • CFGS - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2012

Taula de Continguts