Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Carles Martí
  • Redacció
  • Xavier Sala
  • Informàtica i comunicacions
  • CFGS.INF.M04/0.12
  • CFGS - Administració de sistemes informàtics en xarxa / CFGS - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma / CFGS - Desenvolupament d'aplicacions web
© Departament d'Educació
Primera edició:

Taula de Continguts