Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’estudiant:

 1. Administra serveis d’àudio identificant les necessitats de distribució i adaptant els formats.
  • Descriu la funcionalitat del servei d’àudio.
  • Instal·la i configura un servidor de distribució d’àudio.
  • Instal·la i configura el client per a l’accés al servidor d’àudio.
  • Reconeix i utilitza formats d’àudio digital.
  • Utilitza eines de reproducció d’àudio en el client.
  • Utilitza serveis d’àudio mitjançant el navegador.
  • Utilitza tècniques de sindicació i subscripció d’àudio.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació i administració del servidor d’àudio.
 2. Administra serveis de vídeo identificant les necessitats de distribució i adaptant els formats.
  • Descriu la funcionalitat del servei de vídeo.
  • Instal·la i configura un servidor de vídeo.
  • Configura el client per a l’accés al servidor de vídeo.
  • Reconeix i utilitza formats de compressió de vídeo digital.
  • Utilitza tècniques de sindicació i subscripció de vídeo.
  • Descriu les característiques i els protocols utilitzats en el servei de videoconferència.
  • Instal·la i configura eines gràfiques per fer videoconferències.
  • Utilitza eines gràfiques i navegadors per fer videoconferències.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació i l’administració del servidor de vídeo i del servei de videoconferència.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències