Introducció

En el mòdul Serveis de xarxa i Internet s’estudia i practica la instal·lació i configuració de diversos serveis de xarxa. Molts d’aquests serveis són molt coneguts i es destinen a proporcionar serveis d’internet a l’usuari final (per això són populars): per exemple, el servei web (HTTP), el de transferència de fitxers (FTP), el de correu, el d’àudio i de vídeo… Tanmateix, hi ha altres serveis que, tot i ser imprescindibles a internet, són menys coneguts pels usuaris. Es tracta de serveis com DHCP, DNS o SMTP, que, tot i ser omnipresents, no són tan coneguts perquè no van destinats a l’usuari final, sinó a la configuració de les xarxes, a fer que les xarxes funcionin correctament.

En l’apartat “Instal·lació i administració del servei d’àudio” s’explica com mantenir i administrar adequadament els servidors de reproducció en temps real d’informació multimèdia. A grans trets, es mostren els paràmetres que ha de tenir en compte l’administrador a l’hora de definir els serveis de difusió en temps real de clips d’àudio i/o ràdio.

Cal que us familiaritzeu amb el format d’àudio digital, amb especial rellevància per a la conversió analogicodigital, per acabar centrant l’atenció en el format MP3. També s’aprofundeix en les principals diferències entre el podcasting i la reproducció en temps real.

La reproducció en temps real (streaming) transmet informació multimèdia en temps real. Cal saber definir i configurar el servidor de difusió en temps real d’àudio. S’expliquen els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de configurar el servidor, com compartir la informació amb els diferents usuaris, etc.

En l’apartat “Instal·lació i administració del servei de vídeo” s’explica com mantenir i administrar adequadament els servidors de reproducció en temps real d’informació multimèdia. A grans trets, es mostra quins paràmetres ha de tenir en compte l’administrador a l’hora de definir els serveis adients per a la difusió en temps real d’arxius de vídeo.

S’estudien els principis fonamentals en què es basa el vídeo digital. Partint del fet que una seqüència de vídeo digital consisteix en una sèrie d’imatges que, en reproduir-se unes rere les altres, creen una sensació de moviment, es tracten els diferents formats d’imatge digital i s’aprofundeix en els formats de vídeo digital.

També es tracta l’entorn de l’ordinador tot estudiant la importància dels còdecs per, finalment, entrar a conèixer els principals paràmetres dels servidors de vídeo i de continguts continus. Així mateix, es veu la subscripció de vídeo fins a enllaçar amb un dels fenòmens més importants d’internet com és Youtube i el protocol en què es basa (pseudostreaming). Coincidint amb la importància de Youtube, s’exposa una eina que ha anat guanyant rellevància tant des del punt de vista empresarial com personal: les videoconferències.

Els dos temes tractats en aquesta unitat estan força relacionats. Amb tot, és preferible que feu una primera lectura global dels diferents apartats i que en una segona lectura aneu practicant in situ els passos descrits. Aquest procés pràctic es pot ampliar al mateix temps seguint els apunts i les activitats contingudes en el material web.

Anar a la pàgina següent:
Resum