Exercicis

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una seqüència de vídeo digital consisteix en una sèrie d’imatges que en reproduir-se unes rere les altres donen la sensació de moviment.

2

La velocitat de reproducció dels clips de vídeo es mesura en metres per segon (mps, meters per second).

3

La taxa de bits és la freqüència amb què s’emmagatzemen o es transmeten les dades.

4

El vídeo a la carta és material audiovisual que està permanentment disponible per ser consultat pels usuaris i és visible pels motors de cerca d’internet.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Dels formats d’imatge podem afirmar que:

NúmPregunta
1

Les imatges vectorials estan formades per un conjunt de punts (píxels) continguts en una quadrícula.

2

La definició d’una imatge vectorial es veu notablement afectada quan se’n modifica la mida.

3

Les imatges de mapa de bits estan formades per un conjunt de punts (píxels) continguts en una quadrícula.

4

La definició d’un mapa de bits no es veu afectada quan se’n modifica la mida.

Exercici 3

Seleccioneu les paraules que completen correctament els enunciats següents:

NúmPregunta
1

Els són les unitats mínimes homogènies en color que formen part d’una .

2

L’ és un terme que acostumem a associar a l’àudio i el vídeo i que en anglès vol dir .

3

L’ té com a objectiu que l’usuari pugui reproduir continguts a mesura que els va rebent.

4

Es defineix la del color com el nombre de bits necessaris per codificar un color.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

El protocol de transport per Internet TCP no assegura que els paquets arribin ni tampoc que no hi hagi errors.

2

El protocol UDP certifica que els paquets arribin i que no hi hagi errors.

3

El protocol UDP és el més adient per a l’streaming, atès que el TCP està orientat a la connexió.

4

Les principals diferències entre l’streaming d’àudio i el de vídeo són l’ample de banda que consumeixen i el grau de deteriorament que admeten en la informació transmesa.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Un còdec és un algorisme de dos sentits que codifica i descodifica un flux multimèdia en un arxiu binari comprimit. Dels principals còdecs que hi ha actualment podem dir que:

NúmPregunta
1

XviD és una implementació amb llicència GPL de l’estàndard H.264.

2

L’AVI és un format contenidor d’àudio i vídeo llançat per Apple l’any 1992.

3

x264 és una implementació amb llicència GPL de l’estàndard H.264.

4

VP6 és còdec propietari desenvolupat per Microsoft.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

El pseudostreaming emmagatzema de forma temporal el contingut multimèdia.

2

El pseudostreaming s’anomena també streaming pur.

3

El pseudostreaming usa el protocol HTTP.

4

La descàrrega progressiva s’anomena també streaming pur.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

De les videoconferències podem dir que:

NúmPregunta
1

Les primeres daten de 1936. Van tenir lloc en la xarxa interna de l’oficina de correus d’Alemanya (Reichpost).

2

L’any 1992, durant l’Exposició Universal de Sevilla, els assistents van poder conèixer el picturephone, un prototip de telèfon que incloïa pantalles per permetre la retransmissió de vídeo simultàniament amb la trucada.

3

L’any 2003 va aparèixer la companyia Skype, que va començar a oferir trucades de veu analògiques.

Exercici 8

Seleccioneu les paraules que completen els enunciats següents:

NúmPregunta
1

La videoconferència és un sistema que permet mantenir una en temps real entre dos punts habilitats i connectats a les xarxes de telecomunicació.

2

La és un dispositiu que actua com a nucli per tal de rebre i redistribuir el senyal quan hi ha més de 2 en una videoconferència.

3

En les videoconferències punt a punt s’estableix un exclusivament entre dos punts.

4

El programari BigBlueButton és un que permet fer conferències en línia (webinars).

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general