Activitats

Servei d'àudio a la carta amb el servidor de reproducció en temps real Icecast

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i configurar el servidor d’streaming d’àudio IceCast per tal de crear una estació de ràdio a internet, així com la seva utilització per part dels clients.

Feu les següents tasques:

 1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Icecast
 2. Configuració del servidor
 3. Instal·lació del source client IceS2
 4. Consum de l’streaming d’àudio des del client

1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Icecast

Doneu un cop d’ull a Icecast Server/Getting Started (XiphWiki) per entendre com funciona. Especialment, a l’esquema i a l’apartat How it works.

Descarregueu de la pàgina principal el paquet .deb (binary packages):

 1. # wget http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/xiph/Debian_9.0/i386/icecast2_2.4.4-1_i386.deb
 2. --2019-10-09 06:41:33-- http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/xiph/Debian_9.0/i386/icecast2_2.4.4-1_i386.deb
 3. S'està resolent download.opensuse.org (download.opensuse.org)… 195.135.221.134, 2620:113:80c0:8::13
 4. S'està connectant a download.opensuse.org (download.opensuse.org)|195.135.221.134|:80… connectat.
 5. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 302 Found
 6. Ubicació: https://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/multimedia:/xiph/Debian_9.0/i386/icecast2_2.4.4-1_i386.deb [es segueix]
 7. --2019-10-09 06:41:33-- https://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/multimedia:/xiph/Debian_9.0/i386/icecast2_2.4.4-1_i386.deb
 8. S'està resolent ftp.gwdg.de (ftp.gwdg.de)… 134.76.12.6, 2001:638:60f:110::1:2
 9. S'està connectant a ftp.gwdg.de (ftp.gwdg.de)|134.76.12.6|:443… connectat.
 10. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 200 OK
 11. Mida: 1559192 (1,5M) [application/octet-stream]
 12. S'està desant a: «icecast2_2.4.4-1_i386.deb»
 13.  
 14. icecast2_2.4.4-1_i386.deb 100%[=========================================================>] 1,49M 340KB/s in 4,3s
 15.  
 16. 2019-10-09 06:41:38 (356 KB/s) - s'ha desat «icecast2_2.4.4-1_i386.deb» [1559192/1559192]

Instal·leu-lo:

 1. # dpkg -i icecast2_2.4.4-1_i386.deb
 2. S'està seleccionant el paquet icecast2 prèviament no seleccionat.
 3. (S'està llegint la base de dades… hi ha 132211 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
 4. S'està preparant per desempaquetar icecast2_2.4.4-1_i386.deb…
 5. S'està desempaquetant icecast2 (2.4.4-1)
 6. S'està configurant icecast2 (2.4.4-1)…
 7. Configuring icecast2..
 8. Done Configuring icecast2..
 9. S'estan processant els activadors per a systemd (232-25+deb9u1)
 10. S'estan processant els activadors per a man-db (2.7.6.1-2)…

En la instal·lació s’inicia un assistent per configurar certs paràmetres. Ignoreu-los (ja ho fareu a través dels fitxers de configuració). Si voleu tornar a executar l’assistent, es fa amb dpkg-reconfigure icecast2.

Els fitxers de configuració són:

 1. # dpkg -s icecast2
 2. Package: icecast2
 3. Status: install ok installed
 4. Priority: optional
 5. Section: sound
 6. Installed-Size: 2089
 7. Maintainer: Thomas B. Ruecker <thomas@ruecker.fi>
 8. Architecture: i386
 9. Version: 2.4.4-1
 10. Depends: adduser, libc6 (>= 2.4), libcurl3-gnutls (>= 7.16.2), libogg0 (>= 1.0rc3), libspeex1 (>= 1.2~beta3-1), libssl1.1 (>= 1.1.0), libtheora0 (>= 0.0.0.alpha7.dfsg), libvorbis0a (>= 1.1.2), libxml2 (>= 2.7.4), libxslt1.1 (>= 1.1.25), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0
 11. Suggests: ices2
 12. Conffiles:
 13. /etc/default/icecast2 3544ff088d4b119e3f12665c2dedc908
 14. /etc/icecast2/admin/listclients.xsl 08f13609b09b23b277fd692528abd746
 15. /etc/icecast2/admin/listmounts.xsl dbbd2f41e7ea853f41f1ab3970650703
 16. /etc/icecast2/admin/manageauth.xsl 38ac86cc8959125cb7f7249442de6ee2
 17. /etc/icecast2/admin/moveclients.xsl fdf3a0f4e1102d8cadd02a7d581dcd45
 18. /etc/icecast2/admin/response.xsl 2a709877bff008bb2ebbf51c0114f681
 19. /etc/icecast2/admin/stats.xsl 4ed67395b5e2f53ed50d7abfa6c88619
 20. /etc/icecast2/admin/updatemetadata.xsl 534f48e58104ac59809ba3fd66c062fc
 21. /etc/icecast2/admin/vclt.xsl 899bfc3b5c51a0ac59f61c1e36d94cd4
 22. /etc/icecast2/admin/xspf.xsl 9b07fc5bd3ae21f9e6570e03c7328fa6
 23. /etc/icecast2/icecast.xml 5ad6ebefdb4c3f9a65558268c27e3eaf
 24. /etc/icecast2/web/auth.xsl 3e7eb2534a0f7e10fd3cd9f2b1fc447f
 25. /etc/icecast2/web/server_version.xsl 678c656dcf6d9ef84a7f24dfda7b0f3f
 26. /etc/icecast2/web/status-json.xsl 37df1c52cf31a6e70056454f1e68e63c
 27. /etc/icecast2/web/status.xsl f1d95d016e31e22239e78fb3dd4b1879
 28. /etc/icecast2/web/style.css e798129bc9d1bc79615c87e49aa9ad45
 29. /etc/init.d/icecast2 e2d28ff05a11120c77ace41310f87368
 30. /etc/logrotate.d/icecast2 1605806984e553c1f8c21428b27760da
 31. Description: streaming media server
 32. Icecast is a versatile multimedia streaming server which can create
 33. (for instance) a private jukebox or "Internet radio station". It
 34. supports Ogg streaming using the Vorbis and Theora codecs, as well as
 35. other formats such as MP3, AAC, or NSV, and is compatible with most
 36. media players.
 37. Homepage: http://www.icecast.org/

Observeu que el principal és /etc/default/icecast2.

Comproveu l’estat del servei:

 1. # service icecast2 status
 2. ● icecast2.service - LSB: Starts the icecast audio streaming server daemon
 3. Loaded: loaded (/etc/init.d/icecast2; generated; vendor preset: enabled)
 4. Active: active (running) since Wed 2019-10-09 06:45:37 CEST; 4min 2s ago
 5. Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 6. Process: 25475 ExecStart=/etc/init.d/icecast2 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 7. Tasks: 4 (limit: 4915)
 8. CGroup: /system.slice/icecast2.service
 9. └─25477 /usr/bin/icecast2 -b -c /etc/icecast2/icecast.xml
 10.  
 11. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat systemd[1]: Starting LSB: Starts the icecast audio streaming server daemon...
 12. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: Starting icecast2: Starting icecast2
 13. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: Detaching from the console
 14. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: icecast2.
 15. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat systemd[1]: Started LSB: Starts the icecast audio streaming server daemon.
 16. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: [2019-10-09 06:45:37] WARN CONFIG/_parse_root Warning, <hostname> not configured,
 17. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: [2019-10-09 06:45:37] WARN CONFIG/_parse_root Warning, <location> not configured,
 18. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: [2019-10-09 06:45:37] WARN CONFIG/_parse_root Warning, <admin> contact not configu
 19. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: Starting icecast2
 20. oct 09 06:45:37 server.ioc.cat icecast2[25475]: Detaching from the console

Mireu quin o quins ports ha obert amb Nmap:

 1. # nmap -A -T4 localhost
 2.  
 3. Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-09 06:50 CEST
 4. Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
 5. Host is up (0.0000080s latency).
 6. Other addresses for localhost (not scanned): ::1
 7. Not shown: 997 closed ports
 8. PORT STATE SERVICE VERSION
 9. 8000/tcp open http Icecast streaming media server 2.4.4
 10. |_http-server-header: Icecast 2.4.4
 11. |_http-title: Icecast Streaming Media Server
 12. Device type: general purpose
 13. Running: Linux 3.X|4.X
 14. OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
 15. OS details: Linux 3.8 - 4.6
 16. Network Distance: 0 hops
 17.  
 18. OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
 19. Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.99 seconds

2. Configuració del servidor

Ha obert un servidor web al port 8000 per tal d’administrar el servidor IceCast.

Si mireu el fitxer principal de configuració, us remet al fitxer /etc/icecast2/icecast.xml per realitzar la configuració. També aconsella canviar tots els passwords per defecte:

# 
# Defaults for icecast2 initscript
# sourced by /etc/init.d/icecast2
# installed at /etc/default/icecast2 by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# Full path to the server configuration file
CONFIGFILE="/etc/icecast2/icecast.xml"

# Name or ID of the user and group the daemon should run under
USERID=icecast2
GROUPID=icecast

# Edit /etc/icecast2/icecast.xml and change at least the passwords.
# Change this to true when done to enable the init.d script
ENABLE=true

El format d’aquest fitxer de configuració és XML. El port usat es defineix en la secció <listen-socket> i permet tenir múltiples ports per a aquest servei:

 1. <!-- You may have multiple <listen-socket> elements -->
 2. <listen-socket>
 3. <port>8000</port>
 4. <!-- <bind-address>127.0.0.1</bind-address> -->
 5. <!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
 6. </listen-socket>
 7. <!--
 8. <listen-socket>
 9. <port>8080</port>
 10. </listen-socket>
 11. -->
 12. <!--
 13. <listen-socket>
 14. <port>8443</port>
 15. <ssl>1</ssl>
 16. </listen-socket>
 17. -->

Les contrasenyes, entre d’altres les d’administrador, es troben en la secció <authentication>:

 1. <authentication>
 2. <!-- Sources log in with username 'source' -->
 3. <source-password>hackme</source-password>
 4. <!-- Relays log in with username 'relay' -->
 5. <relay-password>hackme</relay-password>
 6.  
 7. <!-- Admin logs in with the username given below -->
 8. <admin-user>admin</admin-user>
 9. <admin-password>hackme</admin-password>
 10. </authentication>

3. Instal·lació del source client IceS2

Instal·leu el programari IceS2:

 1. # apt-get install ices2
 2. S'està llegint la llista de paquets… Fet
 3. S'està construint l'arbre de dependències
 4. S'està llegint la informació de l'estat… Fet
 5. El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no seran necessaris:
 6. libfam0 spawn-fcgi
 7. Empreu «apt autoremove» per suprimir-los.
 8. S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 9. ices2
 10. 0 actualitzats, 1 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 320 no actualitzats.
 11. S'ha d'obtenir 0 B/65,6 kB d'arxius.
 12. Després d'aquesta operació s'empraran 196 kB d'espai en disc addicional.
 13. S'està seleccionant el paquet ices2 prèviament no seleccionat.
 14. (S'està llegint la base de dades… hi ha 132308 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
 15. S'està preparant per desempaquetar …/ices2_2.0.2-2+b1_i386.deb…
 16. S'està desempaquetant ices2 (2.0.2-2+b1)…
 17. S'està configurant ices2 (2.0.2-2+b1)
 18. S'estan processant els activadors per a man-db (2.7.6.1-2)…

Llisteu els fitxers instal·lats en el sistema:

 1. # dpkg-query -L ices2
 2. /.
 3. /usr
 4. /usr/bin
 5. /usr/bin/ices2
 6. /usr/share
 7. /usr/share/doc
 8. /usr/share/doc/ices2
 9. /usr/share/doc/ices2/AUTHORS
 10. /usr/share/doc/ices2/README
 11. /usr/share/doc/ices2/README.Debian
 12. /usr/share/doc/ices2/TODO
 13. /usr/share/doc/ices2/buildinfo_i386.gz
 14. /usr/share/doc/ices2/changelog.Debian.gz
 15. /usr/share/doc/ices2/changelog.Debian.i386.gz
 16. /usr/share/doc/ices2/copyright
 17. /usr/share/doc/ices2/examples
 18. /usr/share/doc/ices2/examples/ices-alsa.xml
 19. /usr/share/doc/ices2/examples/ices-oss.xml
 20. /usr/share/doc/ices2/examples/ices-playlist.xml
 21. /usr/share/doc/ices2/examples/ices-roar.xml
 22. /usr/share/doc/ices2/html
 23. /usr/share/doc/ices2/html/basic.html
 24. /usr/share/doc/ices2/html/config.html
 25. /usr/share/doc/ices2/html/faq.html
 26. /usr/share/doc/ices2/html/index.html
 27. /usr/share/doc/ices2/html/inputs.html
 28. /usr/share/doc/ices2/html/intro.html
 29. /usr/share/doc/ices2/html/style.css
 30. /usr/share/doc/ices2/ices.init.example
 31. /usr/share/doc-base
 32. /usr/share/doc-base/ices2
 33. /usr/share/man
 34. /usr/share/man/man1
 35. /usr/share/man/man1/ices2.1.gz

En el contingut veureu un exemple de configuració per a la llista de reproducció (playlist), el fitxer /usr/share/doc/ices2/examples/ices-playlist.xml. L’usareu després.

Creeu la carpeta /var/log/ices:

 1. mkdir /var/log/ices

Creeu la llista de reproducció que conté les cançons (en aquest cas, en format OGG):

 1. # ls *.ogg > llista.m3u

Copieu l’exemple de configuració per a la llista de reproducció comentat anteriorment:

 1. # cp /usr/share/doc/ices2/examples/ices-playlist.xml /home/usuari

I modifiqueu del fitxer ices-playlist.xml la secció <input> per indicar-li la llista de reproducció (es podrien modificar altres paràmetres, com que l’ordre de les cançons fos aleatori):

 1. <input>
 2. <module>playlist</module>
 3. <param name="type">basic</param>
 4. <param name="file">llista.m3u</param>
 5. <!-- random play -->
 6. <param name="random">0</param>
 7. <!-- if the playlist get updated that start at the beginning -->
 8. <param name="restart-after-reread">0</param>
 9. <!-- if set to 1 , plays once through, then exits. -->
 10. <param name="once">0</param>
 11. </input>

I la secció <instance>, on definiu el punt de muntatge:

 1. <instance>
 2. <!-- Server details:
 3. You define hostname and port for the server here, along with
 4. the source password and mountpoint. -->
 5. <hostname>localhost</hostname>
 6. <port>8000</port>
 7. <password>usuari</password>
 8. <mount>/radio</mount>

Reinicieu el servidor i executeu IceS2 per tal que comenci a retransmetre cap al servidor:

 1. # service icecast2 restart
 2. # ices2 /home/usuari/ices-playlist.xml &
 3. # ices2 ices-playlist.xml
 4. root@server:~# ps -A | grep ice
 5. 546 ? 00:00:06 VBoxService
 6. 831 ? 00:00:00 dconf-service
 7. 27485 ? 00:00:00 icecast2
 8. 27872 pts/0 00:00:00 ices2

Mireu els punts muntats des de la web d’administració:

4. Consum de l’streaming d’àudio des del client

Escolteu el canal d’àudio des d’un navegador en un client qualsevol:

Des del servidor IceCast podeu veure la llista dels punts muntats on es veuen els clients:

Referències

Icecast

IceS

Servei d'àudio a la carta amb el servidor de reproducció en temps real Ampache

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i configurar Ampache. El servidor d’streaming Ampache es munta sobre un servidor LAMP. LAMP és l’acrònim de Linux, Apache, MySQL i PHP. És una plataforma completa per a la programació de pàgines web dinàmiques.

Feu les següents tasques:

 1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Ampache
 2. Configuració del servidor
 3. Administració del servidor
 4. Consum de l’streaming d’àudio des d’un client

1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Ampache

Instal·leu el servidor LAMP:

 1. # apt-get install apache2 mysql-server php php-mysql
 2. S'està llegint la llista de paquets… Fet
 3. S'està construint l'arbre de dependències
 4. S'està llegint la informació de l'estat… Fet
 5. El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no seran necessaris:
 6. libfam0 spawn-fcgi
 7. Empreu «apt autoremove» per suprimir-los.
 8. S'instal·laran els següents paquets extres:
 9. apache2-bin apache2-data apache2-utils default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 libapache2-mod-php7.0 libapr1 libaprutil1
 10. libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl
 11. libjemalloc1 libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1
 12. mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 mysql-common php-common php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-json
 13. php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline rsync socat ssl-cert
 14. Paquets suggerits:
 15. apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom gawk-doc php-pear libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
 16. libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd tinyca openssh-server openssl-blacklist
 17. S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 18. apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 libapache2-mod-php7.0 libapr1
 19. libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl
 20. libhtml-template-perl libjemalloc1 libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client-10.1
 21. mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1 mysql-common mysql-server php php-common
 22. php-mysql php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-json php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline rsync socat ssl-cert
 23. 0 actualitzats, 42 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 322 no actualitzats.
 24. S'han d'obtenir 31,9 MB d'arxius.
 25. Després d'aquesta operació s'empraran 202 MB d'espai en disc addicional.
 26. Voleu continuar? [S/n]

Comproveu l’estat:

 1. # service apache2 status
 2. ● apache2.service - The Apache HTTP Server
 3. Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 4. Active: active (running) since Tue 2019-10-08 07:01:29 CEST; 1h 16min ago
 5. Main PID: 19660 (apache2)
 6. Tasks: 6 (limit: 4915)
 7. CGroup: /system.slice/apache2.service
 8. ├─19660 /usr/sbin/apache2 -k start
 9. ├─19664 /usr/sbin/apache2 -k start
 10. ├─19665 /usr/sbin/apache2 -k start
 11. ├─19666 /usr/sbin/apache2 -k start
 12. ├─19667 /usr/sbin/apache2 -k start
 13. └─19668 /usr/sbin/apache2 -k start
 14.  
 15. oct 08 07:01:29 server.ioc.cat systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
 16. oct 08 07:01:29 server.ioc.cat systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
 17. oct 08 07:01:29 server.ioc.cat systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

I mireu amb Nmap els ports oberts (80 per al servidor web i 3306 per al servidor SQL):

 1. Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-08 08:18 CEST
 2. Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
 3. Host is up (0.0000070s latency).
 4. Other addresses for localhost (not scanned): ::1
 5. Not shown: 998 closed ports
 6. PORT STATE SERVICE VERSION
 7. 80/tcp open http Apache httpd 2.4.25 ((Debian))
 8. |_http-server-header: Apache/2.4.25 (Debian)
 9. |_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
 10. 3306/tcp open mysql MySQL 5.5.5-10.1.41-MariaDB-0+deb9u1
 11. | mysql-info:
 12. | Protocol: 10
 13. | Version: 5.5.5-10.1.41-MariaDB-0+deb9u1
 14. | Thread ID: 3
 15. | Capabilities flags: 63487
 16. | Some Capabilities: IgnoreSigpipes, Speaks41ProtocolOld, Support41Auth, SupportsTransactions, Speaks41ProtocolNew, DontAllowDatabaseTableColumn, InteractiveClient, SupportsCompression, LongPassword, IgnoreSpaceBeforeParenthesis, FoundRows, ConnectWithDatabase, SupportsLoadDataLocal, ODBCClient, LongColumnFlag, SupportsMultipleResults, SupportsMultipleStatments, SupportsAuthPlugins
 17. | Status: Autocommit
 18. | Salt: }l%p)u4B0g9'TT'eGs.*
 19. |_ Auth Plugin Name: 103
 20. Device type: general purpose
 21. Running: Linux 3.X|4.X
 22. OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
 23. OS details: Linux 3.8 - 4.6
 24. Network Distance: 0 hops
 25.  
 26. OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
 27. Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.26 seconds

Configureu MySQL amb la configuració per defecte, és a dir, la que proposa (opcions en majúscules):

 1. # mysql_secure_installation
 2.  
 3. NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
 4. SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
 5.  
 6. In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
 7. password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
 8. you haven't set the root password yet, the password will be blank,
 9. so you should just press enter here.
 10.  
 11. Enter current password for root (enter for none):

Descarregueu la darrera versió estable d’Ampache:

 1. # cd /var/www/html
 2. # mkdir ampache
 3. # cd ampache
 4. # wget https://github.com/ampache/ampache/releases/download/3.9.0/ampache-3.9.0_all.zip
 5. --2019-10-08 08:22:07-- https://github.com/ampache/ampache/releases/download/3.9.0/ampache-3.9.0_all.zip
 6. S'està resolent github.com (github.com)… 140.82.118.3
 7. S'està connectant a github.com (github.com)|140.82.118.3|:443… connectat.
 8. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 302 Found
 9. Ubicació: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/8933498/cc257300-f272-11e8-882c-1dae5982de33?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191008%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191008T062158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d0f9ac81f09c9c31a5ee4a764e588d4fb7ced5e8b7f5e1ea5cccecd977e1dc69&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dampache-3.9.0_all.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream [es segueix]
 10. --2019-10-08 08:22:08-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/8933498/cc257300-f272-11e8-882c-1dae5982de33?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191008%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191008T062158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d0f9ac81f09c9c31a5ee4a764e588d4fb7ced5e8b7f5e1ea5cccecd977e1dc69&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dampache-3.9.0_all.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream
 11. S'està resolent github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)… 52.217.39.44
 12. S'està connectant a github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.217.39.44|:443… connectat.
 13. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 200 OK
 14. Mida: 65010214 (62M) [application/octet-stream]
 15. S'està desant a: «ampache-3.9.0_all.zip»
 16.  
 17. ampache-3.9.0_all.zip 100%[=========================================================>] 62,00M 793KB/s in 1m 42s
 18.  
 19. 2019-10-08 08:23:50 (624 KB/s) - s'ha desat «ampache-3.9.0_all.zip» [65010214/65010214]

I descomprimiu-la:

 1. # unzip ampache-3.9.0_all.zip
 2. ...
 3. inflating: video.php
 4. inflating: waveform.php
 5. inflating: web_player.php
 6. inflating: web_player_embedded.php
 7. creating: webdav/
 8. inflating: webdav/index.php

2. Configuració del servidor Ampache

Per a la configuració del servidor d’streaming cal configurar el servidor SQL i l’aplicació web, en aquest ordre.

Creeu un usuari anomenat ampache per a la base de dades. Useu el següent codi (alguna comanda podria variar depenent de la versió de la base de dades):

 1. # mysql -u root -p
 2. Enter password:
 3. Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
 4. Your MariaDB connection id is 12
 5. Server version: 10.1.41-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.9
 6.  
 7. Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
 8.  
 9. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
 10.  
 11. MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ampache;
 12. Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
 13.  
 14. MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ampache'@'localhost';
 15. Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
 16.  
 17. MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'ampache'@'localhost' = PASSWORD('ampache');
 18. Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 19.  
 20. MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ampache.* TO 'ampache'@'localhost';
 21. Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
 22.  
 23. MariaDB [(none)]> flush privileges;
 24. Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 25.  
 26. MariaDB [(none)]> select user, host, password, plugin, authentication_string from mysql.user;
 27. +---------+-----------+-------------------------------------------+-------------+-----------------------+
 28. | user | host | password | plugin | authentication_string |
 29. +---------+-----------+-------------------------------------------+-------------+-----------------------+
 30. | root | localhost | *81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B | unix_socket | |
 31. | ampache | localhost | *3770D52AC8F864CBE7CA08DE21B6627BD6AB80AA | | |
 32. +---------+-----------+-------------------------------------------+-------------+-----------------------+
 33. 2 rows in set (0.03 sec)
 34.  
 35. MariaDB [(none)]> exit;
 36. Bye

Configureu Ampache des del navegador amb la URL http://localhost/ampache i seguiu l’assistent:

Els avisos que estan en taronja es poden deixar tal com estan (per a les proves no seran necessaris). El missatge en vermell ja el solucionareu més endavant. El punt següent és crític, ja que si no s’ha creat bé l’usuari de la base de dades no deixarà continuar endavant.

En aquest pas, si intenteu escriure els fitxers de configuració i no teniu permisos, dona error. Els fitxers afectats són aquests:

L’opció més segura (en un entorn real) seria anar baixant els fitxers i substituir-los en la carpeta corresponent. Per a la realització de l’activitat donarem permisos d’escriptura a tots aquests fitxers.

 1. # cd /var/www/html/ampache/
 2. # chmod 777 channel/.htaccess
 3. # chmod 777 rest/.htaccess
 4. # chmod 777 play/.htaccess
 5. # chmod 777 config

Feu Recheck Config i continueu:

Actualitzeu:

I finalment:

3. Administració del servidor Ampache

En una carpeta ja teniu diverses cançons per fer el vostre catàleg.

Identifiqueu-vos com a “administrador” i aneu a administració:

Creeu el catàleg tot indicant la carpeta on hi ha la música:

Finalment, creeu un usuari amb nivell d’accés d’usuari:

4. Consum de l’streaming d’àudio des d’un client

Des d’un client, connecte-vos com a l’usuari creat en el pas anterior. Podreu escoltar el canal d’àudio via streaming:

Si aneu al servidor, des d’administració es poden veure els clients connectats. Malauradament no es pot veure des d’on es connecten.

Referències

Ampache

Apache

MySQL

PHP

Servei d'àudio a la carta amb el servidor de reproducció en temps real Darwin

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i configurar el servidor d’streaming d’àudio Darwin.

Darwin és la versió de programari lliure del servidor de reproducció en temps real QuickTime d’Apple. Disposa de versions per a Windows, Mac, Linux, etc. Usa el protocol RTSP per a l’streaming multimèdia i és compatible amb els formats més actuals, com MP4 i 3GP.

Realitzeu les següents tasques:

 1. Instal·lació dels requisits
 2. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Darwin
 3. Preparació del servidor
 4. Configuració del servidor Darwin Stream Server
 5. Preparació de l’streaming d’àudio en el servidor
 6. Reproducció (consum) de l’streaming d’àudio des d’un client web

1. Instal·lació dels requisits

Creeu el grup qtss com a grup de sistema:

 1. # sudo addgroup --system qtss
 2. S'està afegint el grup qtss (GID 121)…
 3. Fet.

Creeu l’usuari “qtss” com a usuari de sistema, sense carpeta d’inici i que pertanyi al grup qtss:

 1. # sudo adduser --system --no-create-home --ingroup qtss qtss
 2. S'està afegint l'usuari del sistema «qtss» (UID 115)
 3. S'està afegint l'usuari nou «qtss» (UID 115) amb grup «qtss»…
 4. No es crea el directori personal «/home/qtss».

2. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Darwin

Descarregueu el Darwin Streaming Server, preferiblement la versió que conté els compilats per a Linux. També es pot fer a través del codi font, però caldria compilar el programari.

 1. # wget https://github.com/macosforge/dss/releases/download/5.5.5/DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz
 2. --2019-10-21 11:32:59-- https://github.com/macosforge/dss/releases/download/5.5.5/DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz
 3. S'està resolent github.com (github.com)… 140.82.118.3
 4. S'està connectant a github.com (github.com)|140.82.118.3|:443… connectat.
 5. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 302 Found
 6. Ubicació: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/50219011/c1c116fa-c145-11e5-80d0-5ceee280d374?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191021%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191021T093523Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=aaabf26e0db78d869eec2ece4ca808e43ae3ab38f4e8f8b50ce8c0757bbd155a&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DDarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [es segueix]
 7. --2019-10-21 11:33:02-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/50219011/c1c116fa-c145-11e5-80d0-5ceee280d374?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191021%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191021T093523Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=aaabf26e0db78d869eec2ece4ca808e43ae3ab38f4e8f8b50ce8c0757bbd155a&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DDarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
 8. S'està resolent github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)… 52.217.36.220
 9. S'està connectant a github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.217.36.220|:443… connectat.
 10. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 200 OK
 11. Mida: 22588263 (22M) [application/octet-stream]
 12. S'està desant a: «DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz»
 13.  
 14. DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux. 100%[======================================================>] 21,54M 2,12MB/s in 10s
 15.  
 16. 2019-10-21 11:33:13 (2,08 MB/s) - s'ha desat «DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz» [22588263/22588263]

Descomprimiu el fitxer a la carpeta corresponent:

 1. # tar xzvf DarwinStreamingSrvr5.5.5-Linux.tar.gz
 2. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/
 3. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/readme.txt
 4. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/sample_300kbit.mp4
 5. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/streamingadminserver.pl
 6. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/relayconfig.xml-Sample
 7. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/sample_50kbit.3gp
 8. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/StreamingServerModules/
 9. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/StreamingServerModules/QTSSHomeDirectoryModule
 10. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/StreamingServerModules/QTSSRefMovieModule
 11. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/sample_h264_100kbit.mp4
 12. DarwinStreamingSrvrlinux-Linux/qtpasswd
 13. ...

Entreu a la carpeta corresponent:

 1. # cd DarwinStreamingSrvrlinux-Linux

Si llisteu els fitxers, podeu observar que l’arxiu principal és DarwinStreamingServer, però s’arranca amb el fitxer streamingadminserver.pl:

 1. # ls -alis
 2. total 28536
 3. 264637 4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 mai 7 2007 .
 4. 262201 4 drwx------ 5 root root 4096 oct 21 11:34 ..
 5. 267991 8 -rw-r--r-- 1 root root 5669 mai 7 2007 3rdPartyAcknowledgements.rtf
 6. 265275 4 drwxr-xr-x 5 root root 4096 mai 7 2007 AdminHtml
 7. 268003 4 -rwxr-xr-x 1 root root 3289 mai 7 2007 createuserstreamingdir
 8. 267998 4036 -rwxr-xr-x 1 root root 4131781 mai 7 2007 DarwinStreamingServer
 9. 267995 16 -rwxr-xr-x 1 root root 13427 mai 7 2007 Install
 10. 264651 576 -rwxr-xr-x 1 root root 588168 mai 7 2007 MP3Broadcaster
 11. 267996 4 -rw-r--r-- 1 root root 620 mai 7 2007 perlpath.pl
 12. 268001 1532 -rwxr-xr-x 1 root root 1564908 mai 7 2007 PlaylistBroadcaster
 13. 267999 4 -rw-r--r-- 1 root root 16 mai 7 2007 qtgroups
 14. 264649 160 -rwxr-xr-x 1 root root 162194 mai 7 2007 qtpasswd
 15. 268002 4 -rw-r--r-- 1 root root 79 mai 7 2007 qtusers
 16. 264638 16 -rw-r--r-- 1 root root 12869 mai 7 2007 readme.txt
 17. 264641 8 -rw-r--r-- 1 root root 4732 mai 7 2007 relayconfig.xml-Sample
 18. 267990 1032 -rw-r--r-- 1 root root 1055700 mai 7 2007 sample_100kbit.mov
 19. 267992 912 -rw-r--r-- 1 root root 933456 mai 7 2007 sample_100kbit.mp4
 20. 267993 2460 -rw-r--r-- 1 root root 2518388 mai 7 2007 sample_300kbit.mov
 21. 264639 2388 -rw-r--r-- 1 root root 2445088 mai 7 2007 sample_300kbit.mp4
 22. 264642 592 -rw-r--r-- 1 root root 603730 mai 7 2007 sample_50kbit.3gp
 23. 264647 980 -rw-r--r-- 1 root root 999438 mai 7 2007 sample_h264_100kbit.mp4
 24. 268004 8720 -rw-r--r-- 1 root root 8925466 mai 7 2007 sample_h264_1mbit.mp4
 25. 268000 2424 -rw-r--r-- 1 root root 2478521 mai 7 2007 sample_h264_300kbit.mp4
 26. 268005 1752 -rw-r--r-- 1 root root 1789985 mai 7 2007 sample.mp3
 27. 264640 64 -rwxr-xr-x 1 root root 61531 mai 7 2007 streamingadminserver.pl
 28. 267989 768 -rwxr-xr-x 1 root root 786144 mai 7 2007 StreamingLoadTool
 29. 264650 4 -rw-r--r-- 1 root root 3318 mai 7 2007 streamingloadtool.conf
 30. 264644 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mai 7 2007 StreamingServerModules
 31. 267994 28 -rw-r--r-- 1 root root 27930 mai 7 2007 streamingserver.xml
 32. 267997 28 -rw-r--r-- 1 root root 27930 mai 7 2007 streamingserver.xml-sample

Hi ha fragments d’aquest servidor escrits amb el llenguatge de programació Perl. Es poden trobar algunes incompatibilitats amb les noves versions del llenguatge que facin que no arrenqui el servidor o que no es pugui configurar correctament. Abans d’instal·lar el servidor s’ha de corregir un bug que fa que es vegi la pàgina web sense el text (perquè el codi no és completament compatible amb la nova versió de Perl) i no tradueix les cadenes de text:

streamingadminserver.pl is poorly written so is not compatible with new perl. As the result you got a web page without any text.

La solució és aplicar les següents correccions:

 • Afegiu al fitxer streamingadminserver.pl, en l’apartat Require needed libraries (al principi), després de l’últim use:
use Data::Dumper; 

Ha de quedar així:

# Require needed libraries
package streamingadminserver;
use Socket;
use POSIX;
use Sys::Hostname;
#eval "use Net::SSLeay";
use Data::Dumper;
 • Al mateix fitxer, després de la línia que conté la variable d’entorn ENV{“HTTPS”}:
$ENV{"LMSG"} = Dumper($messages{"en"}); 

Ha de quedar així:

$ENV{"HTTPS"} = "ON" if ($use_ssl);
$ENV{"LMSG"} = Dumper($messages{"en"});
if (defined($header{"content-length"})) {
...
 • Canvieu al fitxer AdminHtml/parse_xml.cgi, a la funció foundString, el valor de retorn (al final de la funció):
return "$messages{$name}"; 

Ha de quedar així:

$lmsg = $ENV{"LMSG"}; 
my %copied_hash = %{ eval $lmsg }; 
return $copied_hash{$name}; 

Instal·leu-lo. Demanarà l’usuari i constrasenya per al servidor d’streaming:

 1. # sudo ./Install
 2. Installing Darwin Streaming Server
 3.  
 4. Checking for and Killing currently running Darwin Streaming Server
 5. kill: (30822): El procés no existeix
 6. Removing previous versions of Darwin Streaming Server
 7.  
 8. Backing up previous config files
 9.  
 10. Inserting path to perl into scripts..
 11.  
 12. Creating unprivileged user to run the server = "qtss".
 13. copying DarwinStreamingServer to /usr/local/sbin/DarwinStreamingServer
 14. copying PlaylistBroadcaster to /usr/local/bin/PlaylistBroadcaster
 15. copying MP3Broadcaster to /usr/local/bin/MP3Broadcaster
 16. copying qtpasswd to /usr/local/bin/qtpasswd
 17. creating /usr/local/sbin/StreamingServerModules directory
 18. copying createuserstreamingdir to /usr/local/bin/createuserstreamingdir
 19. creating /etc/streaming directory
 20. Generating a new prefs file at /etc/streaming/streamingserver.xml
 21. INFO: Module Loaded...QTSSRefMovieModule [dynamic]
 22. INFO: Module Loaded...QTSSHomeDirectoryModule [dynamic]
 23. INFO: Module Loaded...QTSSFileModule [static]
 24. INFO: Module Loaded...QTSSReflectorModule [static]
 25. INFO: Module Loaded...QTSSRelayModule [static]
 26. INFO: Module Loaded...QTSSAccessLogModule [static]
 27. INFO: Module Loaded...QTSSFlowControlModule [static]
 28. INFO: Module Loaded...QTSSPosixFileSysModule [static]
 29. INFO: Module Loaded...QTSSAdminModule [static]
 30. INFO: Module Loaded...QTSSMP3StreamingModule [static]
 31. INFO: Module Loaded...QTSSAccessModule [static]
 32. WARNING: No users file found at /etc/streaming/qtusers.
 33. WARNING: No groups file found at /etc/streaming/qtgroups.
 34.  
 35. copying relayconfig.xml-Sample to /etc/streaming/relayconfig.xml-Sample
 36.  
 37. copying qtusers to /etc/streaming/qtusers
 38.  
 39. copying qtgroups to /etc/streaming/qtgroups
 40. copying readme.txt to /var/streaming/readme.txt
 41. copying 3rdPartyAcknowledgements.rtf to /var/streaming/3rdPartyAcknowledgements.rtf
 42. creating /usr/local/movies directory
 43. creating /var/streaming/playlists directory
 44. copying sample_100kbit.mov into /usr/local/movies/sample_100kbit.mov
 45. copying sample_300kbit.mov into /usr/local/movies/sample_300kbit.mov
 46. copying sample_100kbit.mp4 into /usr/local/movies/sample_100kbit.mp4
 47. copying sample_300kbit.mp4 into /usr/local/movies/sample_300kbit.mp4
 48. copying sample.mp3 into /usr/local/movies/sample.mp3
 49. copying sample_50kbit.3gp into /usr/local/movies/sample_50kbit.3gp
 50. copying sample_h264_100kbit.mp4 into /usr/local/movies/sample_h264_100kbit.mp4
 51. copying sample_h264_300kbit.mp4 into /usr/local/movies/sample_h264_300kbit.mp4
 52. copying sample_h264_1mbit.mp4 into /usr/local/movies/sample_h264_1mbit.mp4
 53. copying StreamingLoadTool to /usr/local/bin/StreamingLoadTool
 54. copying streamingloadtool.conf to /etc/streaming/streamingloadtool.conf
 55. copying streamingadminserver.pl into /usr/local/sbin/streamingadminserver.pl
 56. copying Admin HTML to /var/streaming/AdminHtml directory
 57.  
 58. Launching streamingadminserver.pl
 59.  
 60. Installation Complete
 61.  
 62. Darwin Streaming Server Setup
 63.  
 64. In order to administer the Darwin Streaming Server you must create an administrator user [Note: The administrator user name cannot contain spaces, or single or double quote characters, and cannot be more than 255 characters long].
 65. Please enter a new administrator user name: admin
 66.  
 67.  
 68. You must also enter a password for the administrator user [Note: The administrator password cannot contain spaces, or quotes, either single or double, and cannot be more than 80 characters long].
 69. Please enter a new administrator Password:
 70. Re-enter the new administrator password:
 71. Adding userName admin
 72. Setup Complete!

Ha d’acabar creant bé els usuaris.

3. Preparació del servidor

Després de la instal·lació, el servidor ha quedat iniciat. Atureu el servidor, però com que no disposa d’script a /etc/init.d s’ha de fer amb kill.

Esbrineu els processos que usa Darwin Stream Server.

 1. # ps -aef | grep Darwin
 2. root 30904 1 0 12:14 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/DarwinStreamingServer
 3. qtss 30905 30904 0 12:14 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/DarwinStreamingServer
 4. root 32295 2415 0 12:16 pts/0 00:00:00 grep Darwin
 5. # killall DarwinStreamingServer

Encara queda algun procés més:

 1. # ps -aef | grep qtss
 2. root 406 2415 0 12:17 pts/0 00:00:00 grep qtss
 3. qtss 30902 1 0 12:14 ? 00:00:00 /usr/bin/perl /usr/local/sbin/streamingadminserver.pl
 4. # kill -9 30902

Afegiu el directori actual (.) al path de Perl:

export PERL5LIB=$PERL5LIB:. 

Comproveu que està afegit amb perl -V:

 1. #perl -V
 2. ...
 3. @INC:
 4. .
 5. /etc/perl
 6. /usr/local/lib/i386-linux-gnu/perl/5.24.1
 7. /usr/local/share/perl/5.24.1
 8. /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.24
 9. /usr/share/perl5
 10. /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.24
 11. /usr/share/perl/5.24
 12. /usr/local/lib/site_perl
 13. /usr/lib/i386-linux-gnu/perl-base

Arranquem el servidor de nou:

 1. # /usr/bin/perl /usr/local/sbin/streamingadminserver.pl

4. Configuració del servidor Darwin Stream Server

Un cop instal·lat, aneu a http://IP_servidor:1220/ i apareixerà el login. Entreu l’usuari i la contrasenya de la instal·lació. Si no es veu el text, és que no s’ha fet bé el pas de la correcció del bug.

Especifiqueu la contrasenya de broadcast per a MP3 (no el fareu servir):

Per si voleu que les comunicacions estiguin encriptadades. No ho marqueu:

Especifiqueu la carpeta on anirà el contingut multimèdia:

Demanarà si voleu utilitzar el port 80 per a l’streaming. Tampoc ho marqueu. Per defecte treballarà amb el port 8000:

Un cop finalitzada la configuració, apareixerà el panell de control des d’on fer les diferents tasques i obtenir informació del servidor:

5. Preparació de l’streaming d’àudio en el servidor

Primer de tot, heu de posar la música que volem reproduir en streaming a la carpeta especificada en la configuració (en el nostre cas, /usr/local/movies).

Voleu crear una llista de reproducció. Cal anar a Playlists / New MP3 Playlist i afegir les cançons per a aquesta playlist. És important que el punt de muntatge no porti espais en blancs, ja que aquest és el nom amb què s’especificarà a la URL.

Un cop creada la llista de reproducció, deixeu que es reprodueixi:

6. Reproducció (consum) de l’streaming d’àudio des d’un client web.

Per escoltar-la des del client cal escriure IP_servidor:8000/CentRegards en un navegador:

Atenció:

RTSP/1.0 400 Bad Request 
Server: DSS/5.5.5 (Build/489.16; Platform/Linux; Release/Darwin; state/beta; ) 
Cseq: 
Connection: Close

Cal tornar a parar i engegar la reproducció en el servidor.

Servei d'àudio a la carta amb el servidor de reproducció en temps real Airsonic

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i configurar el servidor d’streaming d’àudio Airsonic.

AirSonic és un fork del programari SubSonic que inicialment era programari lliure i llavors es va tancar. A partir de la darrera versió amb llicència lliure s’han anat desenvolupant noves millores. Com que està basat en Java, es pot executar en una multitud de plataformes només instal·lant la plataforma Java corresponent.

Realitzeu les següents tasques:

 1. Instal·lació dels prerequisits
 2. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Airsonic
 3. Configuració del servidor
 4. Creació d’una playlist

1. Instal·lació dels prerequisits

Com a prerequisit es necessita el Java Development Kit (JDK). Pot ser OpenJDK 1.8.x (o superior) o Oracle JDK 8+ (o superior).

Instal·leu l’OpenJDK:

 1. # apt-get install openjdk-8-jre
 2. S'està llegint la llista de paquets… Fet
 3. S'està construint l'arbre de dependències
 4. S'està llegint la informació de l'estat… Fet
 5. S'instal·laran els següents paquets extres:
 6. libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni
 7. Paquets suggerits:
 8. icedtea-8-plugin
 9. S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 10. libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni openjdk-8-jre
 11. 0 actualitzats, 3 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 121 no actualitzats.
 12. S'han d'obtenir 155 kB d'arxius.
 13. Després d'aquesta operació s'empraran 445 kB d'espai en disc addicional.
 14. Voleu continuar? [S/n]

Dins el sistema operatiu es poden tenir diferents versions de màquines virtuals Java. Assegureu-nos que la predeterminada és la que acabeu d’instal·lar:

 1. # update-alternatives --config java
 2. Hi ha dues possibilitats per a l'alternativa Java (que proveeix /usr/bin/java).
 3.  
 4. Selecció Camí Prioritat Estat
 5. ------------------------------------------------------------
 6. * 0 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java 1081 mode automàtic
 7. 1 /usr/bin/gij-6 1060 mode manual
 8. 2 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java 1081 mode manual
 9.  
 10. Premeu retorn per mantenir l'opció per defecte[*], o introduïu un número de selecció:

Seleccioneu el 0, que és la versió acabada d’instal·lar.

2. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real Airsonic

L’aplicació Airsonic es distribueix en format WAR (Web Application Resource). Aquest és un fitxer utilitzat en la plataforma Java per distribuir un conjunt de fitxers JAR (Java Archive), JavaServer Pages, Java Servlets, fitxers XML i altres recursos que formen una aplicació web.

Descarregueu l’aplicació directament des de la línia de comandes:

 1. # wget https://github.com/airsonic/airsonic/releases/download/v10.1.2/airsonic.war
 2. --2019-10-29 11:31:24-- https://github.com/airsonic/airsonic/releases/download/v10.1.2/airsonic.war
 3. S'està resolent github.com (github.com)… 140.82.118.4
 4. S'està connectant a github.com (github.com)|140.82.118.4|:443… connectat.
 5. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 302 Found
 6. Ubicació: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/96242277/f086bc94-926f-11e8-8e36-3234c6d0dbaf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191029%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191029T103450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=4dd69e58c3995264bc07611c41ff14a52ee9d79fb4ccaab923950c4e7da669ca&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dairsonic.war&response-content-type=application%2Foctet-stream [es segueix]
 7. --2019-10-29 11:31:24-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/96242277/f086bc94-926f-11e8-8e36-3234c6d0dbaf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191029%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191029T103450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=4dd69e58c3995264bc07611c41ff14a52ee9d79fb4ccaab923950c4e7da669ca&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dairsonic.war&response-content-type=application%2Foctet-stream
 8. S'està resolent github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)… 52.216.166.43
 9. S'està connectant a github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.166.43|:443… connectat.
 10. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 200 OK
 11. Mida: 73122327 (70M) [application/octet-stream]
 12. S'està desant a: «airsonic.war»
 13.  
 14. airsonic.war 100%[========================================================>] 69,73M 2,06MB/s in 35s
 15.  
 16. 2019-10-29 11:32:00 (2,02 MB/s) - s'ha desat «airsonic.war» [73122327/73122327]

Creeu les carpetes i usuaris necessaris per a l’execució del servidor:

 1. # mkdir /var/airsonic/
 2. # chown -R jciberta:jciberta /var/airsonic/

Finalment, arranqueu el servidor (triga una estona a arrancar del tot).

 1. # java -jar airsonic.war
 2. _ _
 3. /\ (_) (_)
 4. / \ _ _ __ ___ ___ _ __ _ ___
 5. / /\ \ | | '__|/ __|/ _ \| '_ \| |/ __|
 6. / ____ \| | | \__ \ (_) | | | | | (__
 7. /_/ \_\_|_| |___/\___/|_| |_|_|\___|
 8.  
 9. 10.1.2-RELEASE
 10.  
 11.  
 12.  
 13. 2019-10-29 11:45:32.260 INFO --- org.airsonic.player.Application : Starting Application v10.1.2-RELEASE on server.ioc.cat with PID 27789 (/root/airsonic.war started by root in /root)
 14. 2019-10-29 11:45:32.272 INFO --- org.airsonic.player.Application : The following profiles are active: legacy
 15. 2019-10-29 11:45:38.250 INFO --- o.a.p.service.SettingsService : Java: 1.8.0_232, OS: Linux
 16. 2019-10-29 11:45:51.620 INFO --- liquibase : Successfully acquired change log lock
 17. 2019-10-29 11:45:53.908 INFO --- liquibase : Reading from DATABASECHANGELOG
 18. 2019-10-29 11:45:54.249 INFO --- liquibase : Successfully released change log lock
 19. 2019-10-29 11:45:54.255 INFO --- liquibase : Successfully acquired change log lock
 20. 2019-10-29 11:45:54.286 INFO --- liquibase : Reading from DATABASECHANGELOG
 21. 2019-10-29 11:45:54.421 INFO --- liquibase : Successfully released change log lock
 22. 2019-10-29 11:45:55.055 INFO --- o.a.p.service.PodcastService : Automatic Podcast update scheduled to run every 24 hour(s), starting at Tue Oct 29 11:50:55 CET 2019
 23. 2019-10-29 11:45:55.205 INFO --- o.a.p.s.MediaScannerService : Automatic media library scanning scheduled to run every 1 day(s), starting at Wed Oct 30 03:00:00 CET 2019
 24. 2019-10-29 11:46:02.526 INFO --- org.airsonic.player.Application : Started Application in 38.172 seconds (JVM running for 39.604)

3. Configuració del servidor

Entreu al servidor via web. El primer cop l’usuari és “admin” i la contrasenya també:

Especifiqueu la carpeta on hi haurà la música:

Escanegeu la carpeta de música:

La discografia trobada apareix a l’esquerra:

Creeu un usuari:

4. Creació d’una llista de reproducció

A part d’escanejar les carpetes, també podeu crear llistes de reproducció en diversos formats.

Creeu la vostra pròpia llista amb el format M3U:

 1. # ls "$PWD"/* > LlistaDeProva.m3u
 2. # cat LlistaDeProva.m3u
 3. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/01. Vals en diagonal.mp3
 4. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/02. Bolero callejero.mp3
 5. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/03. Quatre roses pour Marie.mp3
 6. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/04. Tango del Rosselló.mp3
 7. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/05. Rock del veneno.mp3
 8. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/06. Les filles du calvaire.mp3
 9. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/07. Nocturn a Joan Salvat Papasseit.mp3
 10. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/08. The way I walk.mp3
 11. /home/jciberta/Música/Pascal Comelade. Cent regards/09. Egyptian reggae.mp3

Importeu la playlist amb l’opció Import playist, a l’esquerra, just a sota de Create new playlist:

5. Consum de l’streaming d’àudio des del client

Des d’un client, identifiqueu-vos al servidor via web:

I reproduïu la llista:

6. Consum de l’streaming d’àudio des d’un client mòbil

Per a la realització d’aquest apartat cal tenir una xarxa domèstica amb WiFi i un smartphone Android.

Connecteu-vos amb el telèfon a la xarxa Wi-Fi. Comproveu que la IP és del mateix rang de xarxa que la IP del servidor:

Ultrasonic és un client open source per a servidors d’streaming que suportin l’API de Subsonic.

Instal·leu l’app Ultrasonic.

Configureu l’app perquè es connecti al servidor d’streaming Airsonic amb el paràmetres convenients (IP, usuari i password). Opció Setting / Add server:

Connecteu-vos al servidor:

Aneu a àlbums i trieu alguna cançó per escoltar en streaming:

Servei d'àudio a la carta amb el servidor de reproducció en temps real GNUMP3d

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar i configurar el servidor d’streaming d’àudio GNUMP3d.

Feu les següents tasques:

 1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real GNUMP3d
 2. Configuració del servidor GNUMP3d
 3. Preparació i reproducció de l’streaming d’àudio
 4. Creació d’una llista de reproducció (playlist) en format PLS

1. Instal·lació del servidor de reproducció en temps real GNUMP3d

Descarregueu servidor d’streaming GNUMP3d de la pàgina web oficial:

 1. # wget http://savannah.gnu.org/download/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz
 2. --2019-10-24 10:07:00-- http://savannah.gnu.org/download/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz
 3. S'està resolent savannah.gnu.org (savannah.gnu.org)… 209.51.188.79, 2001:470:142:5::79
 4. S'està connectant a savannah.gnu.org (savannah.gnu.org)|209.51.188.79|:80… connectat.
 5. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 301 Moved Permanently
 6. Ubicació: http://download.savannah.gnu.org/releases/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz [es segueix]
 7. --2019-10-24 10:07:02-- http://download.savannah.gnu.org/releases/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz
 8. S'està resolent download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)… 209.51.188.200, 2001:470:142:5::200
 9. S'està connectant a download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)|209.51.188.200|:80… connectat.
 10. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 302 Moved Temporarily
 11. Ubicació: http://mirrors.up.pt/pub/nongnu/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz [es segueix]
 12. --2019-10-24 10:07:05-- http://mirrors.up.pt/pub/nongnu/gnump3d/gnump3d-3.0.tar.gz
 13. S'està resolent mirrors.up.pt (mirrors.up.pt)… 193.137.29.15, 2001:690:2200:1200::15
 14. S'està connectant a mirrors.up.pt (mirrors.up.pt)|193.137.29.15|:80… connectat.
 15. HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta… 200 OK
 16. Mida: 671376 (656K) [application/x-gzip]
 17. S'està desant a: «gnump3d-3.0.tar.gz»
 18.  
 19. gnump3d-3.0.tar.gz 100%[======================================================>] 655,64K 81,6KB/s in 8,0s
 20.  
 21. 2019-10-24 10:07:16 (81,6 KB/s) - s'ha desat «gnump3d-3.0.tar.gz» [671376/671376]

Descomprimiu el fitxer:

 1. # gunzip gnump3d-3.0.tar.gz
 2. # tar -xvf gnump3d-3.0.tar
 3. gnump3d-3.0/
 4. gnump3d-3.0/README.MacOSX
 5. gnump3d-3.0/COPYING
 6. gnump3d-3.0/ChangeLog
 7. gnump3d-3.0/templates/
 8. gnump3d-3.0/templates/Thexder/
 9. gnump3d-3.0/templates/Thexder/COPYING.html
 10. gnump3d-3.0/templates/Thexder/error.html
 11. gnump3d-3.0/templates/Thexder/prefs.html
 12. gnump3d-3.0/templates/Thexder/now.html
 13. gnump3d-3.0/templates/Thexder/playlist.html
 14. gnump3d-3.0/templates/Thexder/link_1.jpg
 15. gnump3d-3.0/templates/Thexder/link_3.jpg
 16. gnump3d-3.0/templates/Thexder/link_2.jpg
 17. gnump3d-3.0/templates/Thexder/random.html
 18. gnump3d-3.0/templates/Thexder/dig_temp2_01.jpg
 19. gnump3d-3.0/templates/Thexder/dig_temp2_10.jpg
 20. gnump3d-3.0/templates/Thexder/hr.gif
 21. ...

Instal·leu-lo:

 1. # cd gnump3d-3.0
 2. # make install
 3. install -d //etc/gnump3d
 4. install -d //usr/bin
 5. install -d //usr/share/gnump3d
 6. install -d //usr/local/man/man1
 7. install -d /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/plugins
 8. install -d /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/lang
 9. install -d //var/log/gnump3d
 10. install -d //var/cache/gnump3d
 11. chmod 777 //var/cache/gnump3d
 12. install -d //var/cache/gnump3d/serving
 13. chmod 777 //var/cache/gnump3d/serving
 14. chmod a+rx /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/
 15. chmod a+rx /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/plugins
 16. chmod a+rx /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/lang
 17. ...
 18. rm -f /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/FreezeThaw.pm
 19. rm -f /`perl bin/getlibdir`/gnump3d/playlist.pm

Amb la comanda whereis esbrineu on es troben els fitxers principals, entre ells el servei i la carpeta de configuració:

 1. # whereis gnump3d
 2. gnump3d: /usr/bin/gnump3d /etc/gnump3d /usr/share/gnump3d

I arranqueu el servei:

 1. # /usr/bin/gnump3d &
 2. [1] 9049
 3. The server root directory you specified, /home/mp3, is missing.
 4.  
 5. Please update your configuration file to specify the actual
 6. root directory you wish to serve media from.
 7.  
 8. You can fix this error by changing the line that currently
 9. reads:
 10.  
 11. root = /home/mp3

2. Configuració del servidor gnump3d

Cerqueu el fitxer o fitxers de configuració de gnump3d:

 1. # find / -name gnump3*.conf 2>/dev/null
 2. /etc/gnump3d/gnump3d.conf

Si doneu un cop d’ull a aquest fitxer, veureu que es poden configurar diverses coses. Entre elles, les següents directives:

 • user: usuari que utilitza el servei.
 • port: port que utilitza el servei. Per defecte, 8888.
 • root: carpeta on s’emmagatzemen els arxius.
 • logfile: fitxer de log. Per defecte és /var/log/gnump3d/access.log.
 • errorlog: fitxer de log per errors. Per defecte és /var/log/gnump3d/error.log.
 • allowed_clients: permet clients donades les IP. Es poden permetre també rangs.
 • denied_clients: denega clients donades les IP.

Configureu el servei perquè escolti el port 7777:

#
# The port upon which we are going to serve. This may be any
# port which is not already in use upon your machine.
#
# You may use a low port, for example 80, if you are running
# as root - but that is only recommended if you make use of
# the `user' option, which occurs later in this file.
#
port = 7777

I els arxius multimèdia siguin a /var/music:

#
# The root directory where we serve content from, this should be
# the directory containing the MP3, OGG, or other media files that
# you wish to share.
#
# Obviously the files which you wish to serve should be accessible
# to the user who this server is running as - which is set via the
# 'user' setting below.
#
# If you're on a multi-user system its probably a good idea to
# make the audio files readable to other users anyway, share the
# musical goodness!
#
root = /var/music

Evidentment, cal crear aquesta carpeta:

 1. # mkdir /var/music

Reinicieu el servei. Cal matar el procés (ja que l’havíeu arrancat) i tornar a executar el programari:

 1. # kill -9 9049
 2. # /usr/bin/gnump3d &
 3. [1] 11667
 4. GNUMP3d v3.0 by Steve Kemp
 5. http://www.gnump3d.org/
 6.  
 7. GNUMP3d is free software, covered by the GNU General Public License,
 8. and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under
 9. certain conditions.
 10.  
 11. For full details please visit the COPYING URL given below:
 12.  
 13. Copying details:
 14. http://localhost:7777/COPYING
 15.  
 16. GNUMP3d now serving upon:
 17. http://localhost:7777/
 18.  
 19. GNUMP3d website:
 20. http://www.gnump3d.org/
 21.  
 22. Indexing your music collection, this may take some time.
 23.  
 24. (Run with '--fast' if you do not wish this to occur at startup).
 25.  
 26. Indexing complete.

3. Preparació i reproducció de l’streaming d’àudio

Primer heu de comprovar que gnump3d està en mode streaming. Això es pot veure al fitxer de configuració:

#
# This next option controls what happens when you click upon a
# single MP3 file.
#
# If always_stream is set to '1', and you click upon it you'll
# actually get a .m3u (playlist) file containing a link to it -
# the advantage of doing this is that you don't have to download
# the file in its entirety to listen to it - it should start playing
# immediately.
#
# If set to '0' the playlists will work via streaming, but selecting
# an individual MP3 file will cause it to be downloaded to your local
# machine prior to playing - one drawback of this is that playback
# will probably not start until the entire file has downloaded.
# 
always_stream = 1

Ara voleu comprovar el servei amb un navegador:

Si afegiu cançons o un disc directament a la carpeta, aquests hi apareixen també directament:

Observeu que es mostra una etiqueta que diu new. Aquesta etiqueta es configura amb el paràmetre new_days (per defecte, 7) del fitxer de configuració principal. Es mostra l’etiqueta New si l’arxiu fa menys de 7 dies (en aquest cas) que ha estat modificat.

Si en reproduïu algun, es descarrega el link i s’escolta en streaming:

4. Característiques avançades

Si voleu saber quins són els formats de playlist que suporta el servidor, cal anar a /etc/gnump3d/file.types:

#
# This is a list of all the file suffixes which we consider
# playlist files.
#
# Files with these suffixes will be included in the HTML pages
# served to clients.
#
m3u = playlist
ram = playlist
pls = playlist

Creeu una llista de reproducció en format PLS i situeu-la a /var/music:

 1. # echo [playlist] > Llista.pls
 2. # ls "$PWD"/* | awk '{f="File"NR"=\""$0"\""; print f}' >> Llista.pls
 3. # cat Llista.pls
 4. [playlist]
 5. File1="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/01. Vals en diagonal.mp3"
 6. File2="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/02. Bolero callejero.mp3"
 7. File3="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/03. Quatre roses pour Marie.mp3"
 8. File4="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/04. Tango del Rosselló.mp3"
 9. File5="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/05. Rock del veneno.mp3"
 10. File6="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/06. Les filles du calvaire.mp3"
 11. File7="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/07. Nocturn a Joan Salvat Papasseit.mp3"
 12. File8="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/08. The way I walk.mp3"
 13. File9="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/09. Egyptian reggae.mp3"
 14. File10="/var/music/Pascal Comelade. Cent regards/Llista.pls"

I també la detecta automàticament:

Radionomy: instal·lació i configuració

L’objectiu d’aquesta activitat és entrar en contacte amb un servei de ràdio per internet implementat i present a la xarxa. Més enllà de configurar els paràmetres tècnics, aprendre a configurar els continguts.

Radionomy és una plataforma belga de creació de ràdios en línia. A grans trets, es tracta d’una comunitat d’usuaris, tot i que en aquest cas està especialitzada en la ràdio per internet. Podem ser oients i també podem disposar del nostre propi canal de ràdio des del qual emetre els temes musicals que més ens agradin i altres continguts.

Figura Finestra principal de Radionomy

Creeu una emissora radiofònica mitjançant Radionomy.

En primer lloc, registreu-vos en el lloc Radionomy. Ho podeu fer tant com a usuaris nous com mitjançant el vostre compte de Facebook.

Heu de descarregar el RadioManager. El programa us permetrà configurar la vostra ràdio a l’ordinador, crear llistes de reproducció, graelles de programació i tot el que cal per posar en marxa una emissora de ràdio.

 1. Entreu al lloc web de Radionomy amb el correu electrònic i la contrasenya que hàgiu utilitzat per registrar-vos.
 2. Abans de descarregar-vos el programari RadioManager, us demanarà que introduïu algunes dades sobre la vostra ràdio en el web: el nom de la ràdio, l’estil i paraules clau perquè els oients puguin trobar-la. Disposar d’una ràdio ben classificada us facilitarà aconseguir oients.
 3. Fet això, la web mostrarà un enllaç per descarregar RadioManager. Heu de fer clic a Última versió de RadioManager i començarà la descàrrega.
 4. Un cop descarregat i instal·lat el programari, ja ho teniu tot per començar a emetre.

Per comprendre com funciona RadioManager heu de conèixer la funció de les cinc pestanyes principals:

 • Audiolibrary: hi ha tots els continguts (jingles, cançons, programes, publicitat pròpia…). Es pot organitzar en carpetes.
 • Clocks and Playlists: es creen les diferents llistes de reproducció, també anomenades clocks. A grans trets, es tracta de l’ordre de les cançons i dels jingles que es reproduiran en la vostra ràdio. Podeu crear clocks per a diferents franges horàries.
 • Day Template: és la graella amb els horaris de cada dia. Arrossegar un clock a una determinada hora de la graella fa que a aquesta hora comenci a funcionar la nostra ràdio. Es poden definir diverses graelles; per exemple, una per entre setmana i una altra per als caps de setmana.
 • Planning: en aquest apartat hi ha un calendari. Cal que arrossegueu les graelles diàries al dia corresponent de reproducció. Val a dir que si un dia queda sense graella aquell dia la ràdio no emetrà.
 • Upload Files: és l’espai per a la gestió dels nostres continguts. Hi podeu pujar programes, música, jingles

És molt important que us assegureu de no infringir les lleis de drets d’autor. Si ho feu, correu el risc que el compte de Radionomy sigui cancel·lat.

Un cop hàgiu emplenat el Planning, la ràdio s’activarà.

Els passos que cal seguir per a la creació de l’emissora són els següents:

 1. Definir i omplir les nostres carpetes de música. Obrirem Audiolibrary i crearem tantes carpetes de música com vulguem. Podem omplir les carpetes tant amb música de Radionomy com pujant les nostres pròpies cançons. Per fer-ho, haurem d’usar Upload Files. Per exemple, si volem posar un jingle a la ràdio haurem de crear una carpeta de jingles i pujar-hi el nostre.
 2. Un cop haguem fet les nostres carpetes de música, haurem de crear i configurar els nostres clocks. Anem a Clocks and Playlists i creem un nou clock. A continuació, hem d’arrossegar i deixar anar les carpetes de música. Podrem veure un gràfic circular, tipus formatgets, amb les nostres carpetes de música.
  • També podem fer algunes playlists. Al contrari d’un clock, una playlist és una seqüència específica de cançons, una llista de reproducció no aleatòria.
 3. A continuació configurarem el Day Template:
  • Hem de situar els nostres clocks i playlists en un Day Template. Creem un nou Day Template, que es pot dir, per exemple, “Entre setmana”. Podem, a més, situar els clocks i playlists en els intervals de temps que desitgem.
  • Si el nostre clock de música s’establís des de les 17.00 fins a les 22.00 h, durant les 5 hores, el programari aniria a buscar les cançons seguint l’ordre definit en el clock.
  • També podem arrossegar les nostres playlists a la part esquerra de l’horari. Els playlists no són extensibles. Atenció: el Day Template ha d’estar ple. Si hi ha un buit no podrem generar un Planning.
  • Si volem assegurar-nos que no hi ha cap buit en el Day Template, podem fer clic amb el botó dret sobre els clocks i els playlists del Day Template i seleccionar “Intercalar amb l’element anterior o el següent”.
  • La part dreta de l’horari serveix per programar podcasts. Com hi afegim un podcast? Doncs creant una carpeta de podcasts en la llibreria i carregant-ne un. Després els arrosseguem a la part dreta del Day Template.
  • El pas següent és la planificació.
  • Si fem clic a Planning ens apareix el calendari de la ràdio, que ens permetrà generar fins a 30 dies de programació.
  • Arrossegueu el Day Template als dies que vulgueu. A continuació, feu clic a Enviament del planning. Veurem que canvia si canvia de color quan és generat: blau (= tot bé) o groc (alguns advertiments, per exemple, canvi de tempo entre dues cançons).
  • Veureu la planificació generada per un dia. Si hi ha algunes parts que no us agraden podeu editar la planificació, eliminant o afegint-hi cançons, per exemple. Quan n’estigueu convençuts guardeu els canvis i feu clic a Enviament del Planning.
  • Trobareu un reproductor i eines per compartir la vostra ràdio a la vostra pàgina: http://www.radionomy.com/nom-de-la-nostra-ràdio.

A la biblioteca d’àudio teniu altres funcionalitats disponibles.

Heu d’assegurar-vos de tenir un planning enviat per a cada dia. Si un dia la ràdio no té planning no funcionarà.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis