Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’estudiant:

 1. Administra servidors de correu electrònic, aplicant criteris de configuració i garantint la seguretat del servei.
  • Descriu els diferents protocols que intervenen en l’enviament i recollida del correu electrònic.
  • Instal·la i configura un servidor de correu electrònic.
  • Crea comptes d’usuari i en verifica l’accés.
  • Estableix i aplica mètodes per impedir usos indeguts del servidor de correu electrònic.
  • Instal·la serveis per permetre la recollida remota del correu en les bústies d’usuari.
  • Usa clients de correu electrònic per enviar i rebre correu des dels comptes creats en el servidor.
  • Utilitza la signatura digital i el correu xifrat.
  • Configura el servidor de correu com a servei segur.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d’utilització del servei.
 2. Administra serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució, verificant i assegurant l’accés dels usuaris.
  • Descriu els serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.
  • Instal·la i configura el servei de missatgeria instantània.
  • Utilitza clients gràfics i de text de missatgeria instantània.
  • Instal·la i configura el servei de notícies.
  • Instal·la i configura el servei de llistes de distribució.
  • Determina el tipus de llista i els modes d’accés permesos.
  • Crea comptes d’usuari i en verifica l’accés als serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d’ús dels serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències