Introducció

En aquesta unitat del mòdul Serveis de xarxa i Internet es presenta de manera molt exhaustiva el funcionament del correu electrònic o e-mail. Es mostren tots els elements que intervenen en aquest tipus de comunicacions; es detalla el funcionament dels protocols SMTP, POP i IMAP; s’estudia el format dels missatges, i també els missatges MIME. A part del correu electrònic, s’expliquen altres formes de comunicació com les llistes de correu i de notícies o la missatgeria instantània, que són molt populars.

En molts aspectes el correu electrònic imita el funcionament del correu postal. És un sistema distribuït que permet als usuaris enviar missatges a un destinatari final. El correu electrònic ha tingut una gran evolució des dels primers sistemes, que únicament permetien intercanviar missatges de text ASCII, fins als correus electrònics amb continguts multimèdia d’avui en dia.

L’apartat “Instal·lació i administració del servei de correu electrònic” mostra el funcionament i els elements que participen en l’enviament de missatges de correu. En el servei de correu es diferencia molt clarament entre el mecanisme de transport dels missatges i els missatges. S’analitzen els mecanismes dels protocols SMTP, POP i IMAP per tal de comprendre amb profunditat el seu funcionament, i s’aprendrà a instal·lar i configurar programari capaç d’implementar aquests protocols.

Un altre aspecte tractat és el de la seguretat dels missatges i de la comunicació. S’exposen els mecanismes per xifrar i autenticar missatges, proporcionant les prestacions de xifrat, autenticació, integritat i no-repudi. Per obtenir aquestes propietats cal familiaritzar-se amb els certificats digitals. Les comunicacions segures entre dos interlocutors es basen principalment en la utilització de capes de transport segur com SSL i TLS. S’exposarà com configurar servidors SMTP, POP i IMAP per permetre connexions segures a través dels certificats digitals.

En l’apartat “Instal·lació i administració de serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució” es descriu el funcionament i la implementació i configuració de cada un d’aquests tipus de serveis. Es realitza una comparativa entre cada servei per entendre bé la seva funcionalitat, el seu propòsit. També s’explica com instal·lar i configurar el servei de missatgeria instantània i com utilitzar clients gràfics i de text. El servei de missatgeria es basa en el protocol XMPP, també anomenat JABBER, del qual se n’expliquen les característiques més rellevants.

Així mateix, es mostra com instal·lar i configurar el servei de llistes de distribució o llistes de correu i els mecanismes que s’han anat utilitzant al llarg del temps (des d’àlies fins als servidors actuals). Es classifiquen les llistes segons la seva funcionalitat o tipus i l’accés que permeten. També es donen exemples de funcionament i administració.

La immensa popularitat del WWW i la utilització de llistes de correu han fet perdre importància al servei de notícies. Basat en el protocol NNTP, el servei de notícies permetia publicar articles com qui publica anuncis en un tauler. És un mecanisme per publicar i compartir informació sense que calgui indicar els destinataris.

La majoria d’usuaris no han utilitzat mai el servei de notícies, però segurament no n’hi ha cap que no hagi xatejat en algun moment o altre. Els sistemes de missatgeria instantània, començant pel mòbil i acabant pels televisors actuals que permeten connexions amb Skype, són àmpliament utilitzats. Permeten una comunicació immediata entre usuaris identificats, fins i tot amb àudio i vídeo. Es mostra com realitzar una apropiada gestió dels comptes d’usuari i verificar l’accés als serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució. També s’explica com elaborar documentació relativa als procediments tractats al llarg de l’apartat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat és molt recomanable que feu les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats en cadascun dels apartats de la unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum