Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin és el protocol que permet la comunicació de missatgeria instantània?

NúmPregunta
1

JAVA

2

XML

3

XMPP

4

Jabba

Exercici 2

Completeu els enunciats sobre el servei de missatgeria instantània i el protocol XMPP amb els ports addients:

NúmPregunta
1

Les comunicacions XMPP client a client utilitzen el port del servidor.

2

Les comunicacions XMPP servidor a servidor utilitzen el port .

3

El port local del servidor correspon al lloc web d’administració.

4

Si el servidor ha de permetre connexions xifrades SSL/TLS a un port segur específic, aquest és usualment el port .

5

Actualment es poden realitzar comunicacions segures al port per defecte, en text pla, i passar al mode segur usant .

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb les paraules addients:

NúmPregunta
1

La missatgeria instantània proporciona comunicació entre usuaris en format de text, àudio i vídeo.

2

La comunicació IM és en , a diferència del correu electrònic, que és .

3

En la missatgeria instantània els interlocutors són .

4

En els xats IRC les comunicacions són entre usuaris .

5

Les llistes de distribució permeten la comunicació entre usuaris.

6

L’IM permet la comunicació entre usuaris.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) aquestes prestacions del client d’XMPP Empathy:

NúmPreguntaVF
1

Intercanvi de missatges de text

2

Comunicació d’àudio

3

Comunicació en vídeo

4

Transferència de fitxers

5

Compartiment d’escriptori

6

Traducció instantània del català al xinès

Exercici 5

Relacioneu les definicions següents amb les paraules corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

Identificador d’un usuari del servei de missatgeria instantània:

2

Significat de l’acrònim JID:

3

Primera part de l’identificador d’un usuari:

4

Segona part de l’identificador d’un usuari Jabber:

Exercici 6

Quin és l’objectiu de la missatgeria instantània o IM?

Permetre la comunicació en temps real entre dos o més usuaris mitjançant text, àudio o vídeo.

Exercici 7

Completeu els enunciats següents amb les paraules corresponents:

NúmPregunta
1

La missatgeria instantània proporciona comunicació entre usuaris en format de text, àudio i vídeo.

2

La comunicació IM és en .

3

Les llistes de distribució permeten la comunicació entre usuaris.

4

L’IM permet la comunicació entre usuaris.

5

Les només permeten als usuaris rebre missatges.

6

Les permeten la publicació i recepció de missatges.

7

Exercici 8

Completeu els enunciats següents amb les paraules corresponents:

NúmPregunta
1

Es pot configurar un grup de discussió per rebre les publicacions una a una, és a dir: .

2

Les publicacions també es poden rebre agrupades per períodes de temps o per nombre. Per exemple, es pot rebre un resum diari o un resum de cada 10 publicacions. En aquest cas, l’usuari rep un .

3

Usualment les discussions s’emmagatzemen en servidors que n’indexen el contingut i en permeten la cerca posterior. És a dir, .

4

Una llista de correu és una llista d’adreces de correu dels usuaris que reben els missatges de la llista. Aquests usuaris s’anomenen .

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents sobre què és una llista de distribució:

NúmPreguntaVF
1

La llista d’adreces de correu que formen la llista de distribució.

2

El conjunt d’usuaris o subscriptors de la llista.

3

Els missatges enviats a la llista.

4

La llista dels servidors de correu d’Internet.

5

L’adreça identificadora de correu electrònic genèrica a la qual s’adrecen els missatges per ser publicats en la llista de distribució.

Exercici 10

Completeu les frases amb la resposta correcta.

Un àlies de Sendmail pot fer referència a un llista d’elements, que poden ser:

NúmPregunta
1

Un . Indicant el seu nom aquest usuari rebrà a la bústia de correu els missatges enviats a l’àlies.

2

Un , del tipus usuari@domini. Sendmail farà arribar als usuaris externs els missatges enviats a l’àlies.

3

Un del qual cal indicar la ruta absoluta. En aquest fitxer s’hi van afegint els missatges enviats al compte de l’àlies. Sendmail identifica que es tracta d’un fitxer i no d’un nom d’usuari perquè comença amb una barra inclinada (/).

4

Una . Es poden executar ordres que reben el contingut del missatge per stdin. Aquesta opció proporciona la capacitat de postprocessar amb les ordres que es desitgin els missatges rebuts a l’àlies. Sendmail identifica que es tracta d’una ordre perquè comença amb el caràcter pipe (|).

5

Un . Conté altres definicions de comptes de correu que s’inclouran com a destinataris d’àlies.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

El protocol que permet la distribució de notícies o news és:

NúmPregunta
1

XML

2

Jabber

3

NNTP

4

NTP

Exercici 12

Marqueu si els enunciats següents són vertaders (V) o falsos (F):

NúmPreguntaVF
1

L’NNTP és un protocol pensat per a la distribució, consulta, cerca i publicació d’articles.

2

L’NNTP usa TCP al port 119.

3

L’NNTP està basat en el model client/servidor.

4

L’NNTP és un protocol segur de trànsit xifrat.

5

En l’NNTP només són transferits els articles no duplicats i desitjats.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos