Annexos

Captura del trànsit de xarxa SMTP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) SMTP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets.

Captura del trànsit de xarxa POP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) POP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió POP el client es connecta i valida i descarrega un missatge de correu.

Captura del trànsit de xarxa POP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) POP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió POP el client llista missatges i capçaleres i esborra missatges.

Captura del trànsit de xarxa POP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) POP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió POP el client esborra i anul·la l’acció d’esborrar un missatge.

Captura del trànsit de xarxa POP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) POP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió POP el client es connecta al servidor Gmail per realitzar una descàrrega remota d’aquest web.

Captura del trànsit de xarxa IMAP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) IMAP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió IMAP el client es connecta i valida, selecciona una bústia, descarrega part de missatges, modifica indicadors (flags) i esborra un missatge.

Captura del trànsit de xarxa IMAP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) IMAP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió IMAP el client mostra les diferents maneres d’accedir a parts d’un missatge o al missatge sencer.

Captura del trànsit de xarxa IMAP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) IMAP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió IMAP el client crea carpetes noves i copia missatges d’una carpeta a una altra.

Captura del trànsit de xarxa IMAP

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una comunicació (diàleg) IMAP. Permet observar tot el diàleg del protocol i veure el contingut dels paquets. En aquesta sessió IMAP el client es connecta al servidor de Gmail per descarregar remotament el correu usant IMAP.