Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’estudiant:

 1. Administra servidors web aplicant criteris de configuració i assegurant el funcionament del servei.
  • Descriu els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d’un servidor web.
  • Instal·la i configura servidors web.
  • Amplia la funcionalitat del servidor activant i configurant mòduls.
  • Crea i configura llocs web virtuals.
  • Configura els mecanismes d’autenticació i control d’accés del servidor.
  • Obté i instal·la certificats digitals.
  • Estableix mecanismes per assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.
  • Realitza proves de monitoratge del servei.
  • Analitza els registres del servei per a l’elaboració d’estadístiques i la resolució d’incidències.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d’ús del servei.
 2. Administra serveis de transferència de fitxers assegurant i limitant l’accés a la informació.
  • Estableix la utilitat i el mode d’operació del servei de transferència de fitxers.
  • Instal·la i configura servidors de transferència de fitxers.
  • Crea usuaris i grups per a l’accés remot al servidor.
  • Configura l’accés anònim.
  • Estableix limitacions en els diferents modes d’accés.
  • Comprova l’accés al servidor, tant de manera activa com passiva.
  • Realitza proves amb clients de línia d’ordres i amb clients gràfics.
  • Utilitza el navegador com a client del servei de transferència de fitxers.
  • Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d’ús del servei.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències