Referències

Bibliografia bàsica

Albitz, P.; Liu, C. (2001). DNS and BIND (4a ed.). O’Reilly.

Llibre clàssic de referència del funcionament del servei DNS basat en el programa BIND. Inclou tots els temes de DNS tractats en aquest curs i amplia la informació amb la configuració a fons de BIND, gestió de servidors secundaris o de seguretat i configuració dinàmica de DNS (DDNS).

Bauts, T.; Dawson, T.; Purdy, G. N. (2005). Administración de redes. Anaya/O’Reilly.

Manual clàssic d’administració de xarxes Linux. Disponible en PDF i HTML en el web de TLDP (The Linux Documentation Project). Manual per a l’administrador de xarxes Linux que cobreix la majoria de les seves necessitats. Disponible en anglès i castellà (entre altres llengües). A part de les versions PDF i HTML, O’Reilly en publica una versió en llibre.

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras. (7a ed.). Madrid: Pearson.

Llibre que fa una descripció completa de totes les capes del model OSI de xarxes. Inclou apartats referents al correu (SMTP, MIME, POP i IMAP) i al trànsit web HTTP. Disposa de capítols que tracten temes de seguretat i també de xarxes sense fil.

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4a ed.). Mèxic: Pearson.

Llibre que fa una descripció completa de les xarxes, començant pel model OSI i analitzant cada capa del model TCP/IP. En la secció dedicada a la capa d’aplicació, es tracten els temes relacionats amb els protocols DNS, HTTP, SMTP, POP i IMAP. Inclou una secció final dedicada a temes de monitoratge i seguretat.

Bibliografia complementària

Barceló, J. M.; Íñigo, J.; Martí, R.; Peig, E.; Perramón, X. (2005). Xarxes de computadors. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Manual de xarxes del curs de postgrau de programari lliure de la UOC. Basat en el programari lliure, permet una visió complementària de l’administració de les xarxes.

Brito, C.; Castelló, A.; Ferrer, J.; Giralt, M. (2006). Instal·lació i manteniment de xarxes locals. Barcelona: Departament d’Educació.

Material del crèdit d’Instal·lació i manteniment d’equips informàtics del cicle de grau mitjà d’Explotació de sistemes informàtics. Aporta la visió de xarxes bàsica (des del nivell del client principalment) tal com s’explica en el cicle de grau mitjà.

Adreces d'interès

http://tldp.org

Lloc web de The Linux Documentation Project (TLDP). Conté un conjunt molt complet de manuals i how-to’s del Linux.

http://www.ibm.com/developerworks/linux

Materials de Linux de l’empresa IBM. Disposa d’una secció de materials per als exàmens LPIC (exàmens de certificació oficial del Linux). També disposa d’abundant material de programes d’aprenentatge en general.

http://en.wikipedia.org/wiki/

L’omnipresent Viquipèdia. Una manera excel·lent de fer una consulta ràpida i introductòria als diversos temes i de fer-se una idea del significat de qualsevol sigla. Sigueu prudents i no us refieu dels articles que no basin la seva redacció en fonts d’informació fiables.

http://www.gnu.org

Seu web de l’omnipresent GNU, pedra fundacional del programari lliure i de l’eclosió dels sistemes GNU/Linux.

http://www.ietf.org

El lloc web de l’Internet Engineering Task Force, i en especial la seva eina per cercar RFC, és una manera excel·lent de trobar les especificacions inicials de cada protocol i de llegir el que els autors del protocol diuen.

http://tools.ietf.org/html

Web de l’entitat IETF que gestiona els estàndards d’Internet. En aquesta adreça es poden consultar les especificacions dels estàndards FTP (RFC 959), TFTP (RFC 783 i RFC 1350), HTTP (RFC 1945 i 2616), SMTP (RFC 821, 822, 2821 i 2822), IMAP (RFC 1065 i 3501), XMPP (RFC 6120, 6121 i 6122) i NTTP (RFC 977, 1036 i 3977).

http://www.apache.org

Web de la fundació Apache. Aquí trobareu tot el material del servidor de pàgines web més usat del món i de molts altres projectes que té en marxa aquesta organització. A l’apartat de documentació s’accedeix a tots els manuals de funcionament del seu servidor.

https://security.appspot.com/vsftpd.html

Lloc web oficial del servidor vsftpd. Des d’aquest site es pot obtenir el programari i les instruccions d’instal·lació i configuració del seu servidor FTP.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge