Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

El protocol que permet la transferència de fitxers usant UDP és…

NúmPregunta
1

FTP

2

TFTP

3

FTPS

4

SFTP

Exercici 2

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

El protocol FTP és un protocol orientat a la connexió.

2

El TFTP utilitza connexions TCP.

3

Una connexió HTTP es manté oberta fins que el client sol·licita tancar-la.

4

Els protocols FTP, HTTP i TFTP són protocols segurs.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

El trànsit de control en una comunicació FTP entre el client i el servidor utilitza el port del servidor.

2

Generalment el trànsit de dades (descàrrega de fitxers) en els protocols FTP (i també TFTP) es realitza per ports del servidor del port de control.

3

Les peticions HTTP consten d’una línia de petició, , una línia en blanc i cos del missatge (opcional).

4

En un servidor intermediari l’usuari creu disposar d’una connexió directa, però en realitat no és així.

Exercici 4

Relacioneu els protocols i serveis amb amb els noms i sigles corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

Protocol per a la transferència fiable de fitxers:

2

Protocol per a la transferència de contingut web:

3

Servei d’impressió en xarxa:

4

Servei per a l’emmagatzematge cau i filtrat web:

5

Protocol per a la transferència simple de fitxers:

Exercici 5

Quin és el mecanisme utilitzat per proporcionar seguretat (integritat i confidencialitat) a les comunicacions FTP, HTTP, etc.?

Utilitzar una capa de transport segura SSL o TLS de manera que els protocols de capa d’aplicació es transporten xifrats. Dóna lloc als protocols FTPS i HTTPS.

Exercici 7

Completeu les afirmacions següents amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

L’FTP és un protocol de basat en TCP com a capa de transport.

2

Utilitza el per al canal de control i el per al canal de dades.

3

L’ és l’encarregat de l’intercanvi d’ordres i respostes entre client i servidor.

4

La és la part encarregada d’intercanviar els fitxers i directoris entre client i servidor.

Exercici 8

Completeu les definicions següents:

La connexió TCP del canal de dades entre client i servidor es pot establir de dues maneres diferents:

NúmPregunta
1

En (mode per defecte): el client indica al servidor el port dinàmic que utilitzarà (comunicació entre el del client i el port 20 del servidor).

2

En : el servidor indica el port dinàmic per on s’establirà el canal de dades (en lloc del ).

3

En el mode actiu el és qui inicia la comunicació de transferència de dades.

4

En el mode passiu el és qui inicia la comunicació de transferència de dades.

Exercici 9

El protocol FTP descriu diferents categories d’ordres que el client pot realitzar (no les confongueu amb les ordres concretes de l’aplicació client). Aquestes s’agrupen en tres grups.

Seleccioneu el nom corresponent a cada grup:

NúmPreguntaResposta
1

Ordres que gestionen l’accés al servei FTP. Per exemple, inici i finalització de la sessió, validació de l’usuari i la contrasenya, canvis de directori i de sistemes de fitxers…:

2

Ordres que gestionen les opcions relacionades amb la transferència de fitxers. Per exemple, el mode de transferència binari o ASCII, els ports, el mode passiu o actiu…:

3

Ordres d’allò que es vol fer en una sessió FTP. Per exemple, descarregar un fitxer, pujar-lo, modificar-ne el nom…:

Exercici 10

Agrupeu cada funció amb el conjunt d’ordres que la realitza:

NúmPreguntaResposta
1

Per baixar i penjar fitxers:

2

Per canviar i llistar directoris:

3

Per indicar el mode de transferència:

4

Per executar una ordre de sistema operatiu en el servidor:

5

Per mostrar la llista d’ordres:

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

S’anomena al protocol FTP sobre SSL (Secure Socket Layer o capa de sòcol segur) o sobre TLS (Transport Layer Security o seguretat en la capa de transport).

2

La capa de transport segura proporciona a l’FTP el mateix grau de seguretat que proporciona a , que un cop adquireix aquesta capa passa a dir-se HTTPS.

3

La feina d’encriptació i autenticació la realitzen , i FTP simplement funciona sobre ells.

4

S’anomena a la utilitat d’FTP segur corresponent al paquet Open SSH.

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els usuaris accedeixen al seu directori home com a directori per defecte de publicació.

2

Poden moure’s per tot el sistema de fitxers o únicament pel subarbre del seu home segons si estan o no.

3

Els servidors FTP generalment permeten administrar usuaris del servei FTP.

4

En el servidor vsftpd aquests usuaris s’anomenen .

Exercici 15

Descriviu el protocol TFTP.

El protocol trivial de transferència de fitxers TFTP únicament permet les operacions bàsiques de pujar i baixar fitxers i no incorpora cap mecanisme d’identificació. Utilitza el port 69 i es basa en UDP.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos