Annexos

Configuració del servei DHCP

Descarregueu els fitxers de captura corresponents als diàlegs 1 i 2 d’exemple de diàlegs DHCP capturats amb el programa Wireshark.

La primera captura conté les trames corresponents a una petició de configuració client DHCP. S’hi poden observar els quatre passos del protocol.

  • Complementari_ASX_uf1_na2_dhcp_dialeg1.cap

La segona captura conté les trames corresponents a una petició de configuració client DHCP. En aquesta captura es pot observar que hi ha dos servidors DHCP diferents en el mateix segment de xarxa i que s’envien paquets NACK per denegar configuracions.

  • Complementari_ASX_uf1_na2_dhcp_dialeg2.cap

Podeu descarregar aquestes dues captures del ZIP següent:

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis
Anar a la pàgina següent:
Índex general