Referències

Bibliografia

Torres i Viñals, J. (2011). Empreses en el núvol. Barcelona: Libros de Cabecera, SL

L’autor d’aquest llibre fa un repàs a què significa la informàtica en el núvol i com creu que afectarà el funcionament i les possibilitats que s’obriran davant de les empreses petites i mitjanes en un futur proper.

Carr, N. (2008). The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google. Nova York: W. W. Norton

En aquest llibre Nicholas Carr fa previsions sobre el que Internet, i en especial la informàtica en el núvol, representarà per a les empreses. Afirma que el pas de les empreses al núvol és inevitable i que la informàtica s’acabarà convertint en un servei més com l’aigua o l’electricitat.

Bibliografia complementària

Richardson, L.; Ruby, S. (2007). RESTful Web Services. Sebastopol: O’Reilly.

S’explica què són els serveis web basats en l’arquitectura REST amb un exemple que pretén deixar clar com s’han de dissenyar els serveis perquè s’obtinguin els avantatges que ofereix REST.

Jayasinghe, D.; Azeez, A. (2011). Apache Axis2 Web Services. Olton, Birmingham: PACKT Publishing.

Axis2 ha estat durant molt de temps la referència en serveis web SOAP. En aquest llibre s’expliquen quines són les possibilitats que ofereix Axis2 i s’hi afegeixen alguns exemples.

Adreces d'interès

http://www.openerp.org/

Adreça de l’ERP de codi obert OpenERP.

http://www.openbravo.com/

Adreça de l’ERP de codi obert OpenBravo.

http://wiki.openbravo.com/wiki/Quick_Guide

Referència ràpida d’OpenBravo.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge