Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

 1. Treballa amb sistemes empresarials de gestió d’informació fent tasques d’importació, integració, assegurament i extracció de la informació.
  • Reconeix els avantatges dels sistemes de gestió i planificació de recursos empresarials.
  • Avalua les característiques de les principals aplicacions de gestió empresarial.
  • Instal·la aplicacions de gestió empresarial.
  • Configura i adapta les aplicacions.
  • Estableix i verifica l’accés segur a la informació.
  • Genera informes.
  • Fa tasques d’integració amb aplicacions ofimàtiques.
  • Porta a cap procediments d’extracció d’informació per tractar aquesta informació i incorporar-la a diversos sistemes.
  • Acompleix tasques d’assistència i resolució d’incidències.
  • Elabora documents relatius a l’explotació de l’aplicació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències