Introducció

La informàtica ha canviat completament la manera com es fan les tasques en les empreses. Primer es va començar fent que els ordinadors s’encarreguessin de les tasques repetitives i monòtones però de mica en mica ha anat absorbint cada vegada tasques més importants i relacionades amb la presa de decisions. La importància és tan gran que si bé inicialment es veia la informàtica com una ajuda, actualment pràcticament ningú no es planteja la creació d’una empresa sense tenir equipaments informàtics.

En l’apartat “Sistemes empresarials de gestió d’informació” es deixen una mica de banda els llenguatges de marques per fer una repassada al programari que s’està fent servir en les empreses i en la revolució que han comportat els sistemes ERP.

Els serveis web han estat decisius en la possibilitat de dissenyar programari que es pugui comunicar amb altre programari independentment del llenguatge i el sistema operatiu en què estiguin dissenyats cadascun. En l’apartat “Serveis web” es descriuen dues tecnologies basades en XML per la interacció entre programari: els serveis web basats en SOAP i els serveis d’estil REST.

Si l’aparició dels ordinadors va representar una revolució en les empreses, Internet ha estat i està essent un altre dels factors que provoca canvis profunds en el món de l’empresa. El darrer apartat, anomenat “Informàtica en el núvol”, explica una de les tendències en el programari empresarial. Si fins ara les empreses externalitzaven alguns dels serveis que oferien, ara la informàtica en núvol els permet arribar a externalitzar fins i tot la seva infraestructura informàtica. D’aquesta manera les empreses poden obtenir els recursos informàtics que els calguin sense haver de suportar importants inversions en equipament informàtic.

En general la tendència en el programari empresarial és ajudar a aconseguir que les empreses puguin tenir processos empresarials més flexibles i dinàmics que els permetin optimitzar-ne el funcionament.

Anar a la pàgina següent:
Resum