Activitats

La informàtica en núvol i les empreses

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre l’interès que té la informàtica en núvol.

Quines organitzacions considereu que en poden treure rendiment? Per quins motius?

La informàtica en núvol és ideal per a gairebé qualsevol activitat informàtica però és especialment indicada per a aquelles empreses que:

  • volen implementar ràpidament un producte informàtic en el mercat;
  • necessitin alta capacitat de càlcul però no tinguin prou recursos per permetre’s la infraestructura;
  • tinguin pics de demanda en temporades concretes.

Proveïdors de IaaS

L’objectiu d’aquesta activitat és fixar-nos en un dels tipus d’informàtica en núvol més habitual i aconseguir adreces de diferents proveïdors.

Investigueu per Internet uns quants proveïdors d’informàtica en núvol que ofereixin infraestructura com a servei o infrastructure as a service (IaaS), i descriviu-ne les característiques principals.

El proveïdor d’informàtica en núvol més important és Amazon, que mitjançant el producte Amazon Web Services ofereix serveis que són tant IaaS com PaaS o SaaS.

Alguns exemples de proveïdors de IaaS són els que mostra la taula següent.

Taula: Proveïdors de IaaS
Proveïdor Servei Descripció
Amazon EC2 Permet als clients crear i treballar amb servidors virtuals mitjançant una simple interfície web. Es tracta d’un dels serveis en el núvol més populars que existeixen.
Joyent Joyent SmartMachine Abstreu una mica del maquinari oferint màquines preconfigurades optimitzades per a les tasques més habituals.
GoGrid - Ofereix una plataforma basada en emmagatzemament web, i també la capacitat de desplegar servidors Windows i Linux en núvol per encàrrec en una interfície intuïtiva.
Rackspace Cloud Server Especialitzat en empreses que tinguin grans fluctuacions de trànsit. Permet triar entre una gran varietat de distribucions de Linux.

Proveïdors de PaaS

L’objectiu d’aquesta activitat és fixar-nos en un dels tipus d’informàtica en núvol més habituals i aconseguir adreces de diferents proveïdors.

Investigueu per Internet uns quants proveïdors d’informàtica en núvol que ofereixin plataforma com a servei o platform as a service (PaaS), i descriviu-ne les característiques principals.

PaaS ha atret molts desenvolupadors ja que requereix molta menys feina desplegar qualsevol tipus d’aplicacions que partint de IaaS.

Entre els proveïdors de PaaS destaquen dues grans empreses: Google (amb Google App Engine) i Microsoft (amb Microsoft Azure).

Alguns exemples de proveïdors de PaaS són els que mostra la taula següent.

Taula: Proveïdors de PaaS
Proveïdor Servei Descripció
Google Google App Engine Permet desenvolupar, allotjar i escalar aplicacions en la infraestructura de servidors de Google.
Microsoft Microsoft Azure Permet desenvolupar, allotjar i escalar aplicacions en els servidors de Microsoft.
3Tera Cloudware Una arquitectura que aporta un entorn de desenvolupament en núvol prou obert per treballar amb qualsevol aplicació web empresarial.
IBM Blue Cloud Està dissenyada per incrementar i facilitar el desenvolupament i la implantació d’aplicacions, especialment per a empreses grans.

Proveïdors de SaaS

L’objectiu d’aquesta activitat és fixar-nos en un dels tipus d’informàtica en núvol més habituals i aconseguir adreces de diferents proveïdors.

Investigueu per Internet uns quants proveïdors d’informàtica en núvol que ofereixin programari com a servei o software as a service (SaaS), i descriviu-ne les característiques principals.

El SaaS és el més usat dels tres sistemes d’informàtica en núvol. De fet, molta gent el fa servir sense adonar-se que fa servir un servei en núvol.

Alguns exemples de proveïdors de SaaS són:

Taula: Proveïdors de SaaS
Proveïdor Servei Descripció
Google Google Apps Ofereix un sistema de comunicacions, col·laboració i aplicacions de seguretat: Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs i Google Sites.
Dropbox Dropbox Servei d’emmagatzematge d’arxius destinat al gran públic.
NetSuite Diversos Ofereix un programari amb capacitat de gestionar completament tota la companyia.
Microsoft Microsoft Apps Dins d’Azure Microsoft ofereix múltiples serveis com Windows Live, Office Live, Dynamics Live CRM, Exchange Online, SharePoint Online, i Business Productivity Online Suite (BPOS).

Núvols de codi obert

L’objectiu d’aquesta activitat és veure les característiques que ofereixen els programes de creació de núvols privats de codi obert.

Busqueu a Internet quines són les característiques que ofereixen algun dels programes de codi obert per crear núvols privats:

OpenNebula és un programari que permet crear núvols IaaS públics, privats o híbrids, que:

  • Permet diverses interfícies per interactuar amb el núvol, i també la comunicació i creació de màquines en la infraestructura d’Amazon EC2 o OCCI. Això li permet crear núvols híbrids.
  • Permet controlar i monitorar les màquines virtuals durant tot el cicle de vida que tenen.
  • Té components que li permeten gestionar màquines virtuals en XEN, KVM o VMWare.
  • Permet fer servir tant emmagatzemament compartit entre servidor i màquines virtuals (el que fa servir per defecte) com no compartit.
  • Es pot controlar el núvol tant des de l’entorn d’ordres com des d’un entorn gràfic.
  • Disposa de paquets per a diverses distribucions de Linux per simplificar-ne la instal·lació.

Anar a la pàgina anterior:
Informàtica en núvol
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació