Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Respecte als serveis web:

NúmPreguntaVF
1

Tenen per objectiu unir la web tradicional amb la web semàntica.

2

Poden fer servir protocols de transport diferents del de web (HTTP).

3

Només funcionen amb XML.

4

Els va inventar Microsoft i només funcionen en Windows.

Exercici 2

Completeu les afirmacions següents sobre els serveis web.

NúmPregunta
1

Els podem dividir en dos grans grups: i .

2

El protocol SOAP és un dels que es fan servir en .

3

Els es basen a crear serveis d’estil REST.

4

Els exposen una sèrie de funcions que poden ser usades pels clients.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents sobre els protocols dels serveis web basats en SOAP.

NúmPregunta
1

Per descobrir nous serveis fan servir el protocol .

2

El és un llenguatge basat en que es fa servir per definir les funcions que ofereix un servei web.

3

Les peticions i les respostes s’encapsulen en un llenguatge anomenat que està basat en .

4

El més normal és que les dades es transmetin fent servir el protocol .

Exercici 4

En un big Web service

NúmPregunta
1

es transmeten les dades encapsulades en SOAP.

2

fa falta obtenir el WSDL per poder accedir al servei.

3

cal fer servir HTTP com a mètode de transport.

4

es pot fer servir UDDI per descobrir nous serveis.

Exercici 5

Els serveis basats en Web API

NúmPregunta
1

fan servir el protocol REST per comunicar-se.

2

fan servir adreces URL o URI per definir recursos.

3

poden retornar un document o un altre segons quin programa el demana.

4

només poden fer servir XML per comunicar amb els programes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Informàtica en núvol