Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les afirmacions següents:

NúmPregunta
1

Una de les característiques dels és que estan pensats per cobrir tots els aspectes de la gestió d’una empresa.

2

S’entén per aquell que ha estat completament desenvolupat específicament per gestionar una empresa en concret.

3

és un programari pensat per fer tasques concretes de manera que es pugui implantar en un gran conjunt d’empreses.

4

Les aplicacions que no estan pensades específicament per a la gestió empresarial malgrat que es fan servir habitualment en l’empresa s’anomenen .

Exercici 2

Quines de les següents afirmacions sobre els ERP són certes?

NúmPreguntaVF
1

Un ERP vertical és un programa pensat per funcionar en qualsevol empresa.

2

No hi ha ERP de codi obert, ja que tots són programes subjectes a patents.

3

Un dels problemes dels ERP és que es triguen molt de temps a ser implantats en una empresa.

4

Els ERP incrementen les seves característiques per mitjà de mòduls.

5

Els ERP tenen un repositori de dades centralitzat.

Exercici 3

Els problemes més habituals a l’hora d’implantar un ERP són:

NúmPregunta
1

Resistència dels treballadors a la implantació.

2

Importar les dades existents al nou sistema.

3

Instal·lar el programari.

4

Comprar un disc dur amb prou espai per instal·lar l’ERP.

Exercici 4

Els ERP són complexos d’implantar. Entre els factors que influeixen més en el fet que la implantació d’un ERP tingui èxit hi ha:

NúmPregunta
1

Que l’empresa tingui almenys cinquanta treballadors.

2

Que s’hi impliquin tots els treballadors de l’empresa.

3

Que hi hagi disponibilitat per canviar algun dels processos de l’empresa per adaptar-lo a l’ERP.

4

Que s’instal·li en un sistema informàtic completament nou.

Exercici 5

Quins dels següents ERP tenen una versió del programari accessible des de la informàtica en núvol?

NúmPregunta
1

OpenERP

2

SAP

3

Microsoft Dynamics

4

Enterprise Management Systems and Talent Management

5

OpenBravo

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Serveis web