Activitats

Programari empresarial

L’objectiu d’aquesta activitat és veure que els ERP verticals són molt presents en el mercat.

Localitzeu ERP verticals per a tres o quatre sectors d’activitat i definiu-ne les característiques:

Per exemple:

Taula: ERP per a fleques
ERP Descripció
MasterPan ERP Format per Masterpan® ERP i Masterpan® TPV, són un conjunt de programes per a gestió de fleques i pastisseries.
panadería-fácil Està en desenvolupament però promet fer un ERP per a fleques i pastisseries petites i mitjanes.
ESS-OBRADORES Programari especialitzat en la gestió comercial de forns, fleques i pastisseries.
Asintec Panificadoras Gestió i control de la venda de pa i de l’obrador.

ERP OpenBravo

L’objectiu d’aquesta activitat és veure com s’instal·la i quin és el funcionament general d’un sistema ERP; també provar quines característiques ofereix un ERP; aprendre a configurar OpenBravo perquè es pugui usar en una determinada empresa; i crear els usuaris que podran treballar en el sistema.

Per fer-ho ens basarem en un dels ERP de codi obert que existeixen: OpenBravo.

Instal·lació del programari

Poseu en marxa una instal·lació d’OpenBravo i comproveu que podeu entrar en el sistema.

Una opció per fer servir OpenBravo és baixar el CD d’instal·lació d’OpenBravo però per fer proves el més senzill sol ser fer servir un dels paquets preinstal·lats en una màquina virtual (VMWare, VirtualBox).

En sistemes Linux és corrent que sigui en algun dels repositoris de programes. Per exemple, activant el repositori partner d’Ubuntu es pot fer la instal·lació d’OpenBravo mitjançant els paquets del sistema:

L’accés amb la versió Comunity es fa amb el navegador web:

Figura Accés al servidor OpenBravo

Identifiqueu-vos mitjançant Openbravo/openbravo i accedireu a la pantalla inicial:

Figura Pantalla inicial d’OpenBravo

Totes les opcions de gestió de les empreses estan agrupades en un menú a la part superior de la pantalla.

Configuració d'una empresa

L’empresa de la qual volem fer la configuració és:

Germans Soler, SL
C/ Pilotes, 4
17999 Vilamargufa (Girona)

Creeu l’empresa i configureu-la fins que estigui preparada per entrar-hi les dades.

Cal entrar com a administrador i crear un client nou. Els clients són entitats superiors que contenen les empreses.

Figura Crear el client

També com a administrador, cal carregar el mòdul que afegeix la comptabilitat de l’Estat espanyol. Si no es fa, pot ser que el programa no sàpiga com generar moviments comptables.

La creació de l’empresa es fa entrant amb el client que hem creat i triant l’opció initial organization setup.

Figura Crear l’empresa

Per posteriorment fer operacions, cal crear un calendari fiscal per a l’any actual:

Figura Crear un calendari fiscal

Cal afegir aquest calendari a l’empresa que acabem de crear. Podem aprofitar que estem en la pestanya de l’empresa per afegir les dades i el logotip.

Figura Afegir el calendari a l’empresa

També cal obrir el període perquè s’hi puguin fer operacions:

Figura Obrir el període

Un cop creada i configurada l’empresa ja s’hi poden començar a definir les seves dades: usuaris, magatzems, tipus de cobraments…

Treballadors a l'empresa

L’empresa té quatre treballadors que han de poder accedir al programa:

  • Manel Soler (administrador)
  • Pere Soler (vendes)
  • Miquel Puig (vendes)
  • Maria Ferrer (compres)

Creeu-los els usuaris assignant-los els permisos adequats.

Abans de crear els usuaris el que va més bé és definir els permisos que tenen amb l’opció Roles.

L’únic que es pot crear sense definir els seus permisos és l’administrador perquè el seu grup ha estat creat automàticament.

Figura Definir el grup d’usuaris de compres

Es defineix un nom per al grup d’usuaris, vigilant que estigui marcada l’opció d’assignació manual.

Figura Definir el grup d’usuaris de compres

Aleshores es defineixen els permisos que es volen donar a aquest grup.

Figura Definir el grup d’usuaris de compres

Un cop se li han assignat els permisos ja es pot crear un usuari i afegir-lo al grup.

Figura Crear la usuària Maria Ferrer

Un cop afegits els usuaris es pot veure el grup al qual han estat assignats des de la pantalla principal de gestió d’usuaris.

Figura Resultat final

És trivial comprovar que els diferents usuaris quan entren en el sistema només tenen accés a les tasques relacionades amb el seu rol.

Articles a OpenBravo

Germans Soler, SL, només es dedica a la venda de pilotes i daus de colors. El seu catàleg és el següent:

Taula: Articles en venda a Germans Soler, SL
Article Categoria Preu Estoc actual
Pilota vermella Pilotes 1 € 100
Pilota blava Pilotes 1,5 € 56
Pilota verda Pilotes 1,25 € 12
Pilota groga Pilotes 1,5 € 68
Pilota blanca Pilotes 0,5 € 1.030
Dau blanc Daus 0,25 € 540
Dau vermell Daus 0,5 € 400
Dau blau Daus 0,5 € 350

Prepareu el sistema perquè els articles estiguin entrats i a punt de vendre.

Abans d’entrar els articles s’han de definir les tarifes de preus o només ens deixarà crear l’article i no permetrà que s’hi posi preu.

Per crear les tarifes cal fer dos processos:

1) Crear un esquema de tarifació
Figura Crear un esquema de tarifes
2) Crear la tarifa
Figura Crear una tarifa per fer servir

Després d’això ja es poden crear els articles. Com que es volen tenir agrupats en categories de productes, primer crearem les categories.

Figura Crear les dues categories de productes

Posteriorment es poden crear els articles i definir-hi el preu.

Figura Crear les dues categories de productes

El resultat final és el següent:

Figura Crear les dues categories de productes

Un cop definits els articles, una de les maneres d’afegir-hi l’estoc és fer-ho mitjançant l’inventari.

Primer cal crear un magatzem per indicar on es troben físicament els articles.

Figura Crear un magatzem

I creem un inventari per definir l’estoc inicial.

Figura Crear un inventari

Un cop emplenades les dades hem de crear l’inventari definint de quins articles volem fer inventari.

Figura Crear un inventari

Amb els paràmetres especificats es crearà una llista amb tots els articles que s’han definit.

Figura Crear un inventari

Després d’introduir-hi les dades de l’exercici, quedarà així:

Figura Crear un inventari

No ens hem de descuidar que un cop definides les quantitats s’ha de fer el procés d’actualitzar l’inventari.

Clients

Afegiu al sistema els clients següents (podeu inventar-vos aquelles dades que no quedin especificades).

Taula: Clients de Germans Soler, SL
Nom Descompte rebut Termini de Pagament
Pilotes, SL 5% 2 dies
Daus INC 0% 2 dies

Generalment els primers passos consisteixen a definir mètodes de pagament i comptes corrents que no representen cap altra dificultat que emplenar formularis.

Creem formes de pagament:

Figura Crear formes de pagament

Aquests clients s’han d’associar a un compte per poder-hi facturar (no és necessari en aquest punt però ho serà si es volen fer moviments amb el client). Pot ser un compte bancari o bé un compte de caixa:

Figura Crear formes de pagament

Tant els clients com els proveïdors es defineixen com a tercers ja que d’aquesta manera es permet que algú pugui ser les dues coses. Això fa que no hi hagi gaire diferència entre definir un client i un proveïdor.

Els tercers s’organitzen en grups (de manera que es podrien especificar preus diferents per cada grup).

Figura Grups de tercers

Simplement s’emplenen els formularis per als clients:

Figura Grups de tercers

El resultat final és que tindrem els clients definits.

Figura Grups de tercers

Facturació

Creeu unes quantes vendes (les que vulgueu) i genereu alguna factura.

Si s’han fet tots els passos anteriors, la creació d’una factura consistirà simplement a crear diversos albarans de venda:

Figura Crear un albarà
Figura Llista d’albarans

I aquests albarans es podran facturar:

Figura Factura

Per generar una factura:

Figura Factura

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació