Referències

Bibliografia

Wittenbrink, H. (2005). RSS and Atom. Olton: PACKT Publishing

El llibre explica el significat dels dos estàndards de sindicació més usats, RSS i Atom, i com s’han d’usar les etiquetes XML en aquests estàndards.

Evjen, B. i altres (2007). Professional XML. Hoboken: Wrox

Repassa d’una manera entenedora què és XML i els llenguatges que es fan servir amb XML (DTD, XSD, XSLT…) donant exemples i explicant-ne algunes opcions.

Tidwell, D. (2008). XSLT. Sebastopol: O’Reilly

L’objectiu d’aquest llibre és fer entendre què és XSLT i quines possibilitats té. Hi podem trobar diversos exemples de solucions a problemes habituals fent servir XSLT i les diferències XSLT 1.0 i 2.0.

Walmskey, P. (2007). XQuery. Sebastopol: O’Reilly

Cobreix d’una manera força completa el llenguatge XQuery 1.0 a més de repassar els conceptes bàsics d’XML: espais de noms, definició d’esquemes…

Adreces d'interès

http://exist-db.org

Exist-db és una de les millors bases de dades natives XML de codi obert que hi ha.

http://www.w3schools.com/xquery/default.asp

Guia d’XQuery del W3C.

http://www.w3schools.com/xsl/

Guia d’XSLT del W3C.

http://www.w3.org/TR/xslt20/

Especificació de l’estàndard 2.0 d’XSLT. S’hi poden trobar les etiquetes que es poden fer servir i com es fan servir.

http://www.w3.org/TR/xpath20/

Especificació d’XPath versió 2.0. El més important que s’hi ha afegit és una gran quantitat de noves funcions disponibles.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Sindicació de continguts