Resultats d'aprenentatge

En acabar la unitat, l’alumne:

 1. Genera canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació.
  • Identifica els avantatges que aporta la sindicació de continguts en la gestió i transmissió de la informació.
  • Defineix els àmbits d’aplicació de la sindicació de continguts.
  • Analitza les tecnologies en què es basa la sindicació de continguts.
  • Identifica l’estructura i la sintaxi d’un canal de continguts.
  • Crea i valida canals de continguts.
  • Comprova la funcionalitat i l’accés als canals de continguts.
  • Utilitza eines específiques com agregadors i directoris de canals.
 2. Fa conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
  • Identifica la necessitat de la conversió de documents XML.
  • Estableix àmbits d’aplicació de la conversió de documents XML.
  • Analitza les tecnologies implicades i la manera de funcionament.
  • Descriu la sintaxi específica utilitzada en la conversió i adaptació de documents XML.
  • Crea especificacions de conversió.
  • Identifica i caracteritza eines específiques relacionades amb la conversió de documents XML.
  • Fa conversions amb diferents formats de sortida.
  • Documenta i depura les especificacions de conversió
 3. Gestiona informació en format XML analitzant i utilitzant tecnologies d’emmagatzematge i llenguatges de consulta.
  • Identifica els principals mètodes d’emmagatzematge de la informació utilitzada en documents XML.
  • Identifica els inconvenients d’emmagatzemar informació en format XML.
  • Estableix tecnologies eficients d’emmagatzematge d’informació en funció de les seves característiques.
  • Utilitza sistemes gestors de bases de dades relacionals en l’emmagatzematge d’informació en format XML.
  • Utilitza tècniques específiques per crear documents XML a partir d’informació emmagatzemada en bases de dades relacionals.
  • Identifica les característiques dels sistemes gestors de bases de dades natives XML.
  • Instal·la i analitza sistemes gestors de bases de dades natives XML.
  • Utilitza tècniques per gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades natives XML.
  • Identifica llenguatges i eines per al tractament i emmagatzematge d’informació i la inclusió en documents XML.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències