Introducció

En aquesta unitat veureu diferents aspectes relacionats amb XML: les tecnologies de sindicació de continguts, la transformació de documents i l’emmagatzematge de dades XML.

La sindicació de continguts ha estat un dels darrers èxits a Internet, ja que permet alliberar de feina els usuaris. En l’apartat “Sindicació de continguts” s’exploren les característiques de dos dels llenguatges de sindicació més usats actualment: RSS i Atom.

Atesa la llibertat que dóna XML, sovint l’intercanvi de dades entre programes no serà immediat, sinó que requerirà que abans s’hi faci algun tipus de transformació. En l’apartat “Conversió i adaptació de documents XML” veureu el llenguatge XSLT per transformar documents XML.

En l’apartat “Bases de dades natives XML. Llenguatge de consultes (XQuery)” s’exploraran les diferents possibilitats que hi ha per emmagatzemar documents XML de manera que puguin ser recuperats ràpidament.

Anar a la pàgina següent:
Resum